ข่าวและประกาศ

หนุนลูกค้าธุรกิจ ขยายเวลาฟรีค่าธรรมเนียม e-Withholding Tax Plus ถึงสิ้นปี 68

อัพเดทวันที่ 1 ก.พ. 2566


ธนาคารกรุงไทยในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ เดินหน้าสนับสนุนลูกค้าผู้ประกอบการทุกกลุ่มธุรกิจ ขยายระยะเวลาฟรีค่าธรรมเนียมบริการจัดการข้อมูลและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์ (Krungthai e-Withholding Tax Plus) จนถึง 31 ธันวาคม 2568 สอดรับมาตรการขยายเวลาลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ ที่เดิมมีอัตรา 5%, 3% และ 2% เหลือเพียง 1% สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินผ่านระบบ e-Withholding Tax ของกรมสรรพากร


บริการ Krungthai e-Withholding Tax Plus พร้อมติดปีกให้ธุรกิจคุณคล่องตัวมากกว่าเดิมด้วยบริการจัดการด้านภาษี โดยธนาคารเป็นตัวแทนในการหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนผู้ประกอบการไปยังกรมสรรพากร โดยผู้ประกอบการสามารถทำรายการโอนเงินเข้าบัญชีปลายทาง ผ่านบริการ Krungthai Business หรือ Krungthai Corporate Online ซึ่งจะช่วยผู้ประกอบการ

  • ลด ขั้นตอนและความยุ่งยากในการเตรียมเอกสาร ทั้งการทำแบบรายการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กรมสรรพากร และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ไปยังคู่ค้า
  • ลด ความผิดพลาดในการนำส่งข้อมูล
  • ลด ต้นทุนการจัดเก็บและส่งหนังสือหัก ณ ที่จ่ายในรูปแบบกระดาษ
  • เพิ่มความมั่นใจ ด้วยข้อความแจ้งเตือนเพื่อยืนยันการหักเงินและการนำส่งข้อมูลให้คู่ค้า ที่ถูกหักภาษี

ณ ที่จ่าย รับทราบ

  • เพิ่มความสะดวก โดยสามารถเรียกดูรายงานการนำส่งข้อมูล หรือดาวน์โหลดเอกสารหลักฐานการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทาง Krungthai Business และ Krungthai Corporate online


สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครใช้บริการ Krungthai e-Withholding Tax Plus ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2568 และรับสิทธิฟรีค่าธรรมเนียมการทำรายการตั้งแต่วันที่สมัคร จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ Krungthai Corporate Contact Center เบอร์โทร 02-111-9999 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://krungthai.com/link/e-withholding-tax-plus-pr-news


ทีม Marketing Strategy
1 กุมภาพันธ์ 2566

แนะนำสำหรับคุณ