ข่าวและประกาศ

นำร่องเปิดบริการหนังสือค้ำประกันระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน ตอบโจทย์ยกระดับบริการศุลกากรสู่ดิจิทัล

อัพเดทวันที่ 17 ม.ค. 2566


“ธนาคารกรุงไทย” สนับสนุนยกระดับบริการศุลกากรดิจิทัล  นำร่องเปิดบริการหนังสือค้ำประกันระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน (ASEAN Customs Transit System: ACTS)  หลักประกันเดียวใช้ได้ทั่วภูมิภาค ลดความซ้ำซ้อนและค่าใช้จ่ายในการทำเอกสาร อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการขนส่งสินค้าผ่านแดนทางบกในภูมิภาคอาเซียน  หนุนธุรกรรมการค้าชายแดน เพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจไทยและภูมิภาคอาเซียน


นายธวัชชัย ชีวานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย   เปิดเผยว่า ในฐานะธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศ ธนาคารมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกรมศุลกากร  ในการยกระดับบริการศุลกากรสู่ดิจิทัล เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและภาคธุรกิจ ให้สามารถเข้าถึงบริการได้ทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ปลอดภัย  ยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งของคนไทยและธุรกิจไทยให้ดีขึ้นในทุกวัน  ตามยุทธศาสตร์ X2G2X ของธนาคาร โดยที่ผ่านมาธนาคารได้พัฒนาระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทาง  “Customs Trader Portal”  ผ่าน www.customstraderportal.com  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทะเบียนผู้นำเข้า/ส่งออก ตัวแทนออกของ และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ โดยเพิ่มช่องทางให้สามารถลงทะเบียนแก้ไขข้อมูลและต่ออายุ รวมถึงบริการอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งระบบลงทะเบียนดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน ไม่ต้องเดินทางมายังหน่วยบริการรับลงทะเบียนของกรมศุลกากร หรือมอบบัตรประชาชนให้กับผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการแทน ด้วยการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลลงทะเบียนนั้นถูกต้องและปลอดภัย นอกจากนี้ ธนาคารกรุงไทยยังได้พัฒนาระบบใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ด้วยเทคโนโลยี Blockchain ช่วยลดขั้นตอนเอกสารและลดการใช้กระดาษอีกด้วย


ล่าสุด ธนาคารได้นำร่องเปิดให้บริการหนังสือค้ำประกันระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน หรือ Bank Guarantee for ASEAN Customs Transit System (ACTS) เป็นธนาคารแรก เพื่อยกระดับการค้าระหว่างประเทศและเพิ่มประสิทธิภาพบริการศุลกากรสำหรับการขนส่งสินค้าผ่านแดนระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน  ประกอบด้วย ไทย มาเลเซีย พม่า ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และกัมพูชา โดยผู้ประกอบการสามารถวางหนังสือค้ำประกันฉบับเดียวเพื่อเป็นหลักประกันในการขนส่งสินค้าผ่านแดนไปยังทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียน    ที่ใช้ระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน ลดความซ้ำซ้อนและค่าใช้จ่าย โดยไม่ต้องจัดทำเอกสารผ่านแดนทุกครั้ง เมื่อขนส่งสินค้าผ่านไปยังประเทศต่างๆ และยังสามารถเลือกได้ว่าจะวางค้ำประกันเป็นแบบต่อเที่ยว (Single journey) หรือวางค้ำประกันเป็นแบบหลายเที่ยวต่อการวางค้ำประกันหนึ่งครั้ง (Multiple journey)  อีกทั้งยังสามารถใช้ยานพาหนะเดียววิ่งรับขนส่งสินค้าตลอดการผ่านแดน โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ ทำให้กระบวนการขนส่งมีความรวดเร็วขึ้น และสามารถส่งคำขอออกหนังสือค้ำประกันผ่านแดนได้ทุกที่ ผ่านระบบ Krungthai Trade Online ทำให้บริหารจัดการการขนส่งสินค้าและเวลาในการทำธุรกรรมได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น


นอกจากนี้ บริการหนังสือค้ำประกันระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน ยังช่วยสนับสนุนกระบวนการทางด้านโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ  สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประเทศผ่านแดนว่าการขนส่งสินค้าผ่านแดนทางบก มีความมั่นคง ปลอดภัย  สอดคล้องกับเป้าหมายกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit: AFAFGIT)  ช่วยยกระดับการค้าชายแดนไทย-อาเซียนให้ขยายตัวต่อเนื่อง  จากเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2565 การค้าชายแดนและผ่านแดนของไทยมีมูลค่ารวมกว่า 1,598,794 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.52% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ข้อมูลจากกรมการค้าต่างประเทศ) โดยการขยายตัวของการค้าชายแดน มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการส่งออกของไทยให้เติบโตได้ตามเป้าหมาย และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน 


สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจติดต่อ เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าธุรกิจสัมพันธ์ หรือผู้ชำนาญการธุรกิจต่างประเทศ (ทีม Trade Solutions) ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://krungthai.com/link/acts-letter-of-guarantee-pr-news หรือ Krungthai Corporate Contact Center โทร 02-111-9999 


ทีม Marketing Strategy 
17 มกราคม 2566

แนะนำสำหรับคุณ