ข่าวและประกาศ

การขยายระยะเวลาขึ้นเงินรางวัลผ่าน G Wallet และบัญชีกรุงไทยเป็น 2 ปี

อัพเดทวันที่ 26 ก.ย. 2566


ปรับระยะเวลาขึ้นเงินรางวัลผ่าน G Wallet และ บัญชีกรุงไทย เป็น 2 ปี

สำหรับการขึ้นรางวัล สลาก L6 แบบดิจิทัล
ตั้งแต่งวดวันที่ 1 ต.ค. 2566 เป็นต้นไป


วิธีการขึ้นเงินรางวัลการขอรับเงินรางวัลสลาก L6 แบบดิจิทัลบนบริการสลากดิจิทัล

เนื่องจากสลาก L6 แบบดิจิทัลของผู้ขอใช้บริการที่มีการซื้อผ่านบริการสลากดิจิทัลถูกรางวัล ผู้ขอใช้บริการสามารถขอรับเงินรางวัลได้บนแอปพลิเคชัน GLO ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ผู้ขอใช้บริการสามารถขอรับเงินรางวัลผ่านการรับเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ขอใช้บริการที่ผูกเข้ากับแอปพลิเคชัน GLO ตามวิธีการที่สำนักงานหรือธนาคารกำหนด ภายใน 1 ปี 11 เดือน หรือขอรับเงินรางวัลผ่าน G Wallet ภายใน 1 ปี 11 เดือน หรือขึ้นรางวัลด้วยตนเองที่สำนักงาน ภายใน 2 ปีเท่านั้น
(2) ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการถูกรางวัลที่ 1 ผู้ขอใช้บริการจะต้องขอรับเงินรางวัลด้วย ด้วยการกดขึ้นเงินรางวัลเองผ่านบัญชีกรุงไทย หรือ ขึ้นเงินรางวัลด้วยตนเองที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เท่านั้น
(3) ในการรับเงินรางวัลสลากดิจิทัลผ่านการรับเงินเข้าบัญชีและ/หรือ G Wallet เงินรางวัลจะถูกหักค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการตามอัตราและวิธีการที่ธนาคารกำหนด
(4) ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการประสงค์จะขอรับเงินรางวัลด้วยตนเองที่สำนักงาน ผู้ขอใช้บริการจะต้องเลือกวันที่ต้องการรับเงินรางวัล เพื่อทำการนัดหมายล่วงหน้า และทำการยืนยันในแอปพลิเคชัน GLO ว่าประสงค์ขอรับเงินรางวัลด้วยตนเองที่สำนักงาน เมื่อทำการยืนยันระบบจะบันทึกรายละเอียดการขึ้นเงินรางวัลให้พร้อมชี้แจงวิธีการรับเงินรางวัลสลากดิจิทัล โดยเงื่อนไขในการรับเงินรางวัลเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด