ข่าวและประกาศ

e-Payment ภาครัฐ ดีเดย์ 27 มีนาคม นี้เป็นต้นไป หน่วยงานราชการ พร้อมก้าวสู่สังคมไร้เงินสดรับชำระผ่านบัตร และ QR CODE

อัพเดทวันที่ 23 มี.ค. 2561
กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง สนับสนุนการก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดอย่างเต็มตัว ตามโครงการ National e-Payment โดยกำหนดให้ส่วนราชการทุกแห่งทั่วประเทศ ที่มีการรับเงิน-จ่ายเงิน ณ หน่วยงาน ต้องใช้วิธีการรับ-จ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ด้วยการชำระเงินผ่าน บัตรอิเล็กทรอนิกส์ทั้งบัตรเดบิต บัตรเครดิต ตลอดจนการ Scan QR Code ผ่านเครื่อง EDC แทนการรับเงินสดหรือเช็ค
ดังนั้นตั้งแต่ 27 มีนาคม 2561 ประชาชนที่ไปติดต่อทำธุรกรรมกับส่วนราชการต่าง ๆ เช่น การชำระค่าภาษีต่างๆ การชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบขับขี่ ชำระภาษีรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ชำระค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดิน การทำพาสปอต หรืออื่น ๆ ไม่จำเป็นต้องพกเงินสดไป เพราะสามารถใช้บัตรเดบิต บัตรเครดิต บัตรอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ หรือใช้ Mobile Application ของทุกธนาคารสแกน QR Code เพื่อชำระค่าบริการต่างๆ ได้ทันที ซึ่งสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย โดยสามารถ
  • ใช้บัตรเดบิตของทุกธนาคารที่ออกในประเทศไทย ชำระได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม
  • ใช้บัตร ATM  ของธนาคารกรุงไทย ชำระได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม
  • ใช้บัตรเดรดิตที่มีสัญลักษณ์ VISA/ MASTER  ของทุกธนาคาร ชำระได้  โดยมีค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารเรียกเก็บ 
  • ใช้การสแกน QR CODE  บน Mobile Application ของทุกธนาคาร ชำระได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม 
“สำหรับผู้ไม่มีบัญชีธนาคาร ก็สามารถใช้บัตรแบบเติมเงินที่เรียกว่า Cash Card หรือ e-Money Card ซึ่งติดต่อซื้อได้ที่ธนาคารพาณิชย์ทั่วไป หรือที่ธนาคารกรุงไทยจะมี Cash Card ที่ชื่อว่า บัตรกรุงไทย”พร้อมจ่าย” ที่ออกมาให้บริการเพื่อชำระเงินที่หน่วยงานราชการโดยเฉพาะ สามารถซื้อได้ทุกสาขา ตั้งแต่ 1- 200,000 บาท ก็นำมาใช้จ่ายได้ สะดวกสบาย ไม่มีค่าธรรมนียมเช่นกัน ”
หรือบางคน ไม่มีบัญชีธนาคารแต่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็สามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปทำธุรกรรมชำระเงินกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้ ด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อยู่ในมือคนไทย 11.6 ล้านคนตอนนี้ ในบัตรถูกสร้างให้มีกระเป๋าเงิน 2 ส่วน ส่วนหนึ่งเป็นกระเป๋าเงินสวัสดิการแห่งรัฐที่ภาครัฐเติมเงินให้เพื่อใช้จ่ายตามสิทธิ์ทุกเดือน กับอีกส่วนเป็นกระเป๋าหนึ่งที่สร้างไว้เพื่อให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเติมเงินส่วนตัวเข้าไปเก็บไว้ใช้จ่ายเหมือนบัตรเดบิตทั่วๆ ไป ซึ่งก็ใช้ชำระเงินกับหน่วยงานราชการได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นไม่มีบัญชีธนาคารก็ไม่ใช้ปัญหา สนใจเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ติดต่อเติมเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
ทั้งนี้ การก้าวสู่สังคมไร้เงินสดครั้งนี้ นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของภาครัฐ ที่ใช้ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรับเงิน-จ่ายเงิน ช่วยให้สามารถบริหารจัดการเงินงบประมาณได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน