ข่าวและประกาศ

มหกรรมขายทอดตลาด ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ

อัพเดทวันที่ 13 ก.ย. 2565


กรมบังคับคดี ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ขอเชิญร่วมประมูลที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด หลากหลายรายการ ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ

นัดที่ 1 วันที่ 15 กันยายน 2565
นัดที่ 2 วันที่ 6 ตุลาคม 2565
นัดที่ 3 วันที่ 27 ตุลาคม 2565
นัดที่ 4 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565
นัดที่ 5 วันที่ 8 ธันวาคม 2565
นัดที่ 6 วันที่ 29 ธันวาคม 2565

  • ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 น.
  • ผู้สนใจเสนอราคาซื้อทอดตลาดทรัพย์ ต้องวางหลักประกันในการสู้ราคาเป็นเงินสด/แคชเชียร์เช็ค/ทำรายการผ่านระบบEDC ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในประกาศขาย
  • ตรวจสอบประกาศขาย ราคาประเมิน และเงื่อนไขการเข้าสู้ราคาได้ที่ www.led.go.th
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมบังคับคดี โทร.02-881-4999(อัตโนมัติ 20 คู่สาย) หรือ
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) โทร.02-208-7834/8740/8756/7150/8744(ฝ่ายกำกับและบริหารการบังคับคดี)

แนะนำสำหรับคุณ