ข่าวและประกาศ

ลูกค้า SME กรุงไทยรับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2565

อัพเดทวันที่ 22 มี.ค. 2565

นายสุภกิจ บุญเลี้ยง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ นางสาวจรรยา มงคล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมแสดงความยินดีกับ นายณรงค์ศักดิ์ ชื่นสุชน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นซี โคโคนัท จำกัด ลูกค้าสำนักงานธุรกิจราชบุรี ในโอกาสรับรางวัลธรรมาภิบาล ด้านการปฏิบัติต่อผู้บริโภคดีเด่นแห่งปี 2565 จาก ม.ร.ว. ปรีดิยาธร  เทวกุล ประธานกรรมการ สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2565 เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สถาบันป๋วย อึ้งภากรณ์ และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง เพื่อมอบรางวัลและยกย่องผู้ประกอบการ SMEs ที่ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นคู่ค้า ลูกค้า พนักงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม

ทีม Marketing Strategy
22 มีนาคม 2564

แนะนำสำหรับคุณ