ข่าวและประกาศ

“กรุงไทย-สจล.”เปิดตัว KMITL UApp ยกระดับสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะผ่าน Krungthai Digital Platform

อัพเดทวันที่ 28 ก.พ. 2565

ธนาคารกรุงไทย จับมือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เดินหน้าสู่ Digital University Transformation ยกระดับสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะและสังคมไร้เงินสด ผ่าน Krungthai Digital Platform พร้อมเปิดตัว KMITL UApp เชื่อมโยงทุกมิติการใช้ชีวิตในรั้วสถาบัน พร้อมต่อยอดความร่วมมือด้านสาธารณสุข สนับสนุนการสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร เป็น Smart Healthcare and Wellness ของประเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวถึงความร่วมมือว่า ในโอกาสการต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่รั้วพระจอมเกล้าลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2564 สถาบันจึงได้ร่วมมือกับ “ธนาคารกรุงไทย” สถาบันการเงินที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการทางการเงินบนแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ได้อย่างครบวงจร พัฒนาแอปพลิเคชัน “KMITL UApp” แอปฯ เดียวที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเพื่อรับบัตรนักศึกษาใหม่ล่วงหน้าได้โดยสะดวก อีกทั้งยังพร้อมให้บริการคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ รวมถึงศิษย์เก่า สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งกิจกรรมภายในสถาบันได้แบบเรียลไทม์ อย่างไรก็ตาม สถาบันยังได้นำ Digital Platform ของธนาคารกรุงไทยมาผนวกรวมกับการให้บริการของโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร หรือ KMC Hospital โรงพยาบาลวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์แบบครบวงจรแห่งแรกของไทย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้บริการคนไทยที่สะดวกรวดเร็วรับยุคดิจิทัลดิสรัปชัน (Digital Disruption)

นายเฉลิม ประดิษฐอาชีพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐธนาคารกรุงไทยมุ่งมั่นให้ความสำคัญกับการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ รวมถึงด้านการศึกษาซึ่งเป็น 1 ใน 5 ระบบนิเวศน์หลักของธนาคาร โดยส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการภายในสถาบันการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพิ่มความสะดวกสบาย ทันสมัย  ภายใต้แนวคิด  “Digital University Transformation” เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะและสังคมไร้เงินสด โดยยกระดับการบริหารจัดการสถาบันแบบครบวงจรผ่าน Krungthai Digital Platform รวมถึงบริการ Krungthai Fast Pay (Payment Gateway) เพื่อเพิ่มช่องทางรับชำระเงินออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต และ QR Payment อำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาและผู้ปกครองในการชำระค่าเทอมเข้าบัญชีสถาบันโดยตรงด้วยบริการรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านช่องทางชำระเงินของธนาคารหรือต่างธนาคารในรูปแบบ Barcode และ QR Payment และบริการบัญชีเงินเดือนของบุคลากร พร้อมสวัสดิการพิเศษสำหรับผู้รับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย

นอกจากนี้ ยังร่วมกันพัฒนา KMITL UApp แอปพลิเคชันที่ตอบรับการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อปฏิวัติทุกไลฟ์สไตล์ของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของสจล. โดยการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย กับระบบรับชำระเงินอิเล็คทรอนิกส์ของธนาคาร ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ อาทิ  Virtual ID สำหรับนักศึกษายืนยันตัวตน หรือใช้สแกน QR Code เพื่อเช็กชื่อเข้าชั้นเรียน My Calendar เปิดเช็กตารางเรียนของตนเองพร้อมแจ้งเตือนทันทีเมื่อมีการปรับเปลี่ยนตารางสอน อัปเดตข่าวสารของสถาบันและรายคณะ พร้อมกันนี้ได้เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน ”เป๋าตัง” เพื่อรองรับการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์และส่งเสริมให้เกิดการใช้จ่ายแบบไร้เงินสด

ทั้งนี้ ธนาคารให้บริการทางการเงินแบบครบวงจรผ่าน Krungthai Digital Platform เพื่อเพิ่มประสิทธภาพในการบริหารจัดการภายในสถาบัน ทั้งการรับชำระค่าเทอมและค่าธรรมเนียมต่างๆ ผ่านธนาคาร ผลิตบัตรประจำตัวนักศึกษาและบุคลากร (iPAC Card) ซึ่งเป็นบัตรเดบิต ใช้กดเงินสดและชำระค่าสินค้าบริการผ่านเครื่อง EDC ซึ่งธนาคารได้ติดตั้งตามจุดรับชำระเงินภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงโครงการ Digital Canteen ที่ธนาคารวางระบบชำระเงินให้กับร้านค้าในสถาบันด้วย QR Code และการรับชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เพื่อรองรับการใช้จ่ายแบบไร้เงินสด รวมถึงการใช้สิทธิผ่านโครงการภาครัฐ และขณะนี้กำลังศึกษาการวางระบบหอพักนักศึกษาเพื่อร่วมกันพัฒนา Krungthai Dormitory รองรับการบริหารจัดการหอพัก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการจัดการห้อง การบริหารค่าเช่า หรือแจ้งเตือนข่าวไปยังผู้อาศัยได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน ตอบโจทย์การยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนในรั้วสถาบันให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

นอกจากความร่วมมือเพื่อยกระดับสถาบันการศึกษาสู่ Digital University Transformation แล้ว ธนาคารยังร่วมผลักดันโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารให้เป็น Smart Healthcare and Wellness เพื่อยกระดับการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนและการสร้างพื้นที่การวิจัยและผลิตนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ของประเทศ โดยเชื่อมต่อระบบชำระเงินของธนาคารและการบริหารจัดการทางการเงินของโรงพยาบาลแบบครบวงจรรวมถึงระบบ Self-Payment ที่สามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาได้ทันที อีกทั้งนำระบบ e-Donation มาเพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกในการบริจาคเงินและการจัดส่งข้อมูลไปยังกรมสรรพากรในการลดหย่อนภาษีให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้

ทีม Marketing Strategy
28 กุมภาพันธ์ 2565

แนะนำสำหรับคุณ