ข่าวและประกาศ

กระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพ การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 29 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปี 2565

อัพเดทวันที่ 3 ก.พ. 2565

กำหนดการจัดประชุม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค
และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปี 2565
การประชุม วันที่จัดการประชุม
1. การประชุมระดับปลัดกระทรวงการคลังและรองผู้ว่าการธนาคารกลาง เอเปค (APEC Finance and Central Bank Deputies' Meeting: APEC FCBDM) โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุม 16 – 17
มีนาคม 2565
(Virtual Meeting)
2. การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการคลังเอเปค (APEC Finance Senior Officials’ Meeting: SFOM) โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ การคลังเป็นประธานการประชุม 23 – 24
มิถุนายน 2565
(ขอนแก่น หรือ กรุงเทพฯ)*
3. การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Ministers’ Meeting: APEC FMM) โดยมีรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุม 19 – 21
ตุลาคม 2565
(กรุงเทพฯ)*

*สถานที่จัดการประชุมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ดาวน์โหลด
กำหนดการจัดประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปี 2565
กำหนดการจัดประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปี 2565
(0.04 MB) PDF
แนะนำสำหรับคุณ