ข่าวและประกาศ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำธุรกรรมกองทุนรวม KTAM ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ธนาคารจึงขอแจ้งปิดเพื่อปรับปรุงการให้บริการชั่วคราว

อัพเดทวันที่ 18 ก.ย. 2563

ทั้งนี้ ท่านสามารถทำธุรกรรมสำหรับผลิตภัณฑ์กองทุนรวมได้ทางช่องทางอื่นๆ ดังต่อไปนี้

  • www.ktbnetbank.com
  • ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
  • KTAM Smart Trade

ขั้นตอนการใช้งานบริการกองทุน
ช่องทาง KTB netbank
Krungthai Internet Banking
Log in และเข้าเมนูกองทุน
>> กรอก Username & Password
>> เลือกเมนูกองทุน
Krungthai Internet Banking
เมนู ซื้อกองทุน/ขายกองทุน/
สับเปลี่ยนกองทุน
>> เลือกกองทุน
>> กรอกจำนวนเงิน
>> คำเตือนที่เกี่ยวข้อง
>> ทำรายการเสร็จสิ้น
risk assessment
แบบประเมินความเสี่ยง
>> เลือกดู /แก้ไขแบบสอบถาม
>> ตอบแบบสอบถาม
>> ยืนยันรายการ
>> รับทราบผลสรุป
port investment
พอร์ตการลงทุน
>> เลือก Portfolio
>> เลือก UHMF
>> แสดง Portfolio Summary
ขั้นตอนการใช้งานบริการกองทุน
ช่องทาง KTAM Smart Trade

โปรโมชั่นพิเศษ!!! เพียงสมัครและ Login KTAM Smart Trade รับโชค 2 ต่อ ระหว่าง 13 ก.ค. - 31 ต.ค. 2563

รายละเอียด คลิก

แนะนำสำหรับคุณ