ข่าวและประกาศ

เพื่อยกระดับการให้บริการ ธนาคารขอแจ้งปิดระบบบริการผลิตภัณฑ์กองทุนรวม และผลิตภัณฑ์เงินตราต่างประเทศ

อัพเดทวันที่ 4 ก.ย. 2563

ธนาคารขอแจ้งปิดระบบบริการผลิตภัณฑ์กองทุนรวม และผลิตภัณฑ์เงินตราต่างประเทศ บนแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ย. 2563 เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ ท่านสามารถทำธุรกรรมสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ทางช่องทางอื่นๆ ดังต่อไปนี้

แนะนำสำหรับคุณ