ข่าวและประกาศ

กรุงไทยขอแจ้งเปลี่ยนอีเมลของบริการ Talk to net officer

อัพเดทวันที่ 15 ก.ค. 2562

ธนาคารกรุงไทยขอแจ้งเปลี่ยนอีเมลของบริการ Talk to net officer หากลูกค้ามีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน Krungthai NEXT หรือ Internet Banking สามารถส่งอีเมลมาได้ที่ call.callcenter@ktb.co.th โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป