ข่าวและประกาศ

แจ้งเตือน! ตรวจพบ Email หลอกลวง

อัพเดทวันที่ 16 พ.ค. 2562
       เนื่องจากขณะนี้ มีกลุ่มมิจฉาชีพได้ Email หลอกลวง (Phishing email) ถึงลูกค้าธนาคารโดยอ้างว่า บัญชีของลูกค้าโดนจู่โจม และขอให้ยืนยันรายละเอียดบัญชีผ่านทางลิงก์เว็บไซต์ปลอม จึงขอเตือนให้โปรดระมัดระวัง Email ที่มีเนื้อหาตามที่แจ้งมา โดย Internet Banking ที่ถูกต้องของธนาคารกรุงไทย คือ https://www.ktbnetbank.com เท่านั้น
       ทั้งนี้ ธนาคารขอยืนยันว่า ธนาคารไม่มีนโยบายสอบถามลูกค้าเกี่ยวกับ Username และ Password ของลูกค้า หรือส่ง Link เพื่อยืนยันตัวตนทาง Email ดังนั้น หากลูกค้าพบความผิดปกติ สามารถแจ้งผ่าน Krungthai Care และ Krungthai Call Center โทร 02-111-1111 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

วิธีการสังเกตและป้องกัน

 1. ตรวจสอบการสะกดตัวอักษรความถูกต้อง URL ของ Link ที่แนบมา ชื่อผู้ส่ง Email หรือเบอร์โทรศัพท์ ซึ่งในกรณีนี้ มีความผิดปกติที่ Email เนื่องจาก Email ของธนาคารไม่มีการใช้งาน
  อีเมลปลอมที่ส่งถึงลูกค้า
  - messagearea@ktb.co.th
  - securityinfo@ktb.co.th
  - security@ktb.com
  - customerinfo@ktb.co.th
  - customerseviceinfo@ktb.co.th
  - call.callcenter@ktb.co.th
  - info@ktbnet.com 
  - info.ktb@ktbnet.com
  - info@ktbbank.com
  - info@ktb-bank.com
 2. ใช้ข้อความเชิญชวนให้หลงเชื่อ และการชี้ประเด็นที่สำคัญ / เร่งด่วน หรือสิ่งที่มีประโยชน์กับผู้ใช้งาน
 3. มี Link ที่น่าสงสัยแนบมาใน Email ด้วย ในกรณีที่ได้มีการแนบ Link มาใน Email สามารถทำการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยการนำเมาส์ไปชี้ค้างไว้ โดยไม่ต้องคลิกที่ Link นั้น และหากพบว่า ที่อยู่ไม่ตรงกัน แสดงว่าเป็น Link ที่พาไปยังเว็บไซต์อันตราย

แนะนำสำหรับคุณ