ข่าวและประกาศ

ธนาคารกรุงไทยเตือนลูกค้าระวัง email และเว็บปลอม

อัพเดทวันที่ 29 ก.ค. 2561
เนื่องจากขณะนี้ ธนาคารกรุงไทย พบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพได้ส่งข้อความถึงลูกค้าธนาคารด้วย email ปลอม โดยมาจาก bal@epimoglobal.eu  รวมทั้งมีการปลอมเว็บไซต์ KTB netbank
ธนาคารกรุงไทย จึงขอเตือนให้ลูกค้าโปรดระมัดระวัง email ที่ไม่คุ้นเคย และการ phishing เว็บไซต์ โดย Internet Banking ที่ถูกต้องของธนาคารกรุงไทยคือ https://www.ktbnetbank.com เท่านั้น
ทั้งนี้ ธนาคารขอยืนยันว่า ธนาคารไม่มีนโยบายสอบถามลูกค้าเกี่ยวกับ username และ password หรือให้กด link  ใดๆ ดังนั้นหากลูกค้าพบความผิดปกติ สามารถแจ้งผ่าน KTB care และ KTB call center โทร 02-1111111 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

29 กรกฎาคม 2561แนะนำสำหรับคุณ