เรียนรู้การเงิน

การยืนยันตัวตนดิจิทัล ผ่าน NDID

อัพเดทวันที่ 9 มี.ค. 2565

4 ขั้นตอน เข้าสู่บริการ e-Filling กรมสรรพากร
 1. เข้าสู่ Website กรมสรรพากร เลือก Log in ด้วย NDID
 2. ใส่หมายเลขบัตรประชาชน
 3. เลือกธนาคารเพื่อยืนยันตัวตน
   ระบบจะให้ท่านเลือก ธนาคารเพื่อยืนยันตัวตน โดย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
  • กลุ่ม 1
   ธนาคารที่ท่านลงทะเบียน NDID ไว้แล้ว สามารถยืนยันตัวตนได้ทันที
  • กลุ่ม 2
   ธนาคารที่ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียน NDID ระบบจะพาท่านไปลงทะเบียน NDID จากนั้นจึงทํารายการยืนยันตัวตนได้ (กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติเมื่อเลือกธนาคาร)
 4. ดําเนินการยืนภาษีได้เลย เข้าสู่หน้าแบบแสดงรายการภาษี เพื่อทํารายการยื่นแบบต่อไป
4 ข้อต้องรู้ในการยืนยันตัวตนดิจิทัลผ่าน NDID
มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร
มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร

(ตามเงื่อนไขของธนาคารที่ท่านเลือก)

มีโมบายแอปพลิเคชั่นซึ่งพร้อมใช้งาน
มีโมบายแอปพลิเคชั่นซึ่งพร้อมใช้งาน

ของธนาคารที่ท่านเลือก

ได้ใช้บัตรประชาชนผ่านเครื่องอ่านบัตรของธนาคาร
ได้ใช้บัตรประชาชนผ่านเครื่องอ่านบัตรของธนาคาร

ได้ทั้งที่สาขา หรือตู้ ATM ของธนาคารที่ท่านเลือก

ได้ถ่ายรูปแบบเปรียบเทียบใบหน้าบนโมบายแอปพลิเคชัน
ได้ถ่ายรูปแบบเปรียบเทียบใบหน้าบนโมบายแอปพลิเคชัน

หรือเคยถ่ายรูปที่สาขา หรือตู้ ATM ของธนาคารที่ท่านเลือก

การยืนยันตัวตนดิจิทัลผ่าน NDID ในการทำธุรกรรมบนเว็บไซต์กรมสรรพากรดีอย่างไร

เป็นทางเลือกเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการเข้าใช้บริการที่ต้องการ

 • ยื่นภาษีผ่าน E-FILING 90 91 แลพ 94
 • ตรวจสอบค่าลดหย่อนที่ My Tax Account

เพิ่มความปลอดภัยและป้องกันการสวมรอยในการทำธุรกรรมออนไลน์

ผู้ใช้บริการสามารถต่อยอดการยืนยันตัวตนไปถึงการใช้บริการอื่นๆ ของกรมสรรพากรที่จะมีขึ้นในอนาคต


ธนาคารที่ให้บริการยืนยันตัวตนดิจิทัล NDID


หมายเหตุ

 • การยืนยันตัวตนดิจิทัลผ่าน NDID ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
 • ทุกระบบปฏิบัติการทั้งคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ กรุณาแสดงหน้าจอแบบเต็มจอ (Full Screen)
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารที่ท่านเลือก (สาขา และ Call Center)
ดาวน์โหลด
การยืนยันติจิทัล ผ่าน NDID
การยืนยันติจิทัล ผ่าน NDID  
(2.05 MB) PDF