เรียนรู้การเงิน

เตรียมตัวอย่างไรเมื่ออยากรีไฟแนนซ์บ้าน
อัพเดทวันที่ 27 ส.ค. 2561

หากจะพูดกันง่าย ๆ การรีไฟแนนซ์ ก็คือการขอเงินกู้จากแหล่งใหม่ไปชำระหนี้ก้อนเดิม ซึ่งจะทำให้สามารถผ่อนชำระในอัตราถูกลง อัตราดอกเบี้ยต่ำลง ผ่อนหมดเร็วขึ้น ใช้ระยะเวลานานขึ้น เป็นต้น ดูๆ แล้วก็เห็นจะมีแต่ข้อดีใช่ไหมครับ แต่เดี๋ยวก่อน! ไม่ใช่ว่าทุกคนจะขอรีไฟแนนซ์ได้เลยนะครับ ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนนะ ซึ่งจะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ

ขั้นตอน

  1. ตรวจสอบระยะเวลาไถ่ถอน ซึ่งปกติแล้วจะกำหนดไว้ที่ 3 ปีแรก หากต้องการไถ่ถอนก่อนกำหนดนี้ต้องชำระค่าปรับด้วยครับ หากพ้นกำหนดแล้วหรือรับได้ที่จะเสียค่าปรับก็ไปขั้นตอนที่ 2 เลย
  2. มองหาอัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุด ซึ่งอาจจะเป็นที่ธนาคารเดิม หรือธนาคารใหม่ก็ได้ครับ
  3. เตรียมเอกสารแสดงตัว และหลักประกันต่าง ๆ เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สลิปเงินเดือน รายการเดินบัญชีย้อนหลัง โฉนดที่ดิน สัญญาเงินกู้เดิม เป็นต้น
  4. ส่งเอกสาร ยื่นเรื่องรีไฟแนนซ์กับธนาคารใหม่
  5. ธนาคารใหม่ประเมินราคาและอนุมัติ อาจใช้เวลาประมาณ 2-4 สัปดาห์ 
  6. ทำเรื่องไถ่ถอนจากธนาคารเก่า
  7. ทำสัญญาและจดจำนองกับธนาคารใหม่ โดยจะไปดำเนินการที่กรมที่ดิน