เรียนรู้การเงิน

รับมือสังคมสูงอายุต้องวางแผนอะไรบ้าง?

อัพเดทวันที่ 15 ก.พ. 2561
หลายคนน่าจะเริ่มได้ยินคำว่า Aging Society หรือสังคมผู้สูงอายุกันมากขึ้น โดยในปี 2565 หรืออีก 5 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุ จำนวน 13 ล้านคน
เราทุกคนกำลังมีอายุยืนขึ้น เพราะเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่กำลังก้าวหน้า ยิ่งทำให้ต้องวางแผนรับมือชีวิตในช่วงบั้นปลาย การรับมือสังคมสูงอายุต้องวางแผนอะไรบ้าง?
  • เตรียมที่อยู่อาศัยให้พร้อม : ต้องเตรียมคิดว่าจะอยู่บ้านหรือคอนโด ควรเริ่มวางแผนตั้งแต่วันที่ยังทำงาน และดีไซน์ให้ทุกอย่างใช้งานง่าย สะดวกสบาย เช่น ลดการใช้พื้นเล่นระดับ เลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่ทำความสะอาดง่าย
  • เตรียมเงินที่จะใช้หลังจากไม่มีรายได้แล้ว : วางแผนการเงินช่วงเกษียณให้พร้อม ว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่ในช่วงนั้น เหลือเวลาเท่าไรที่จะเก็บเงินให้เป็นตามเป้าหมาย และต้องเริ่มเก็บตั้งแต่ตอนนี้เลย
  • เตรียมแผนสุขภาพรับมือยามเจ็บป่วย : นอกจากเตรียมเงินแล้ว อาจจะต้องทำประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพ เพื่อรับมือยามฉุกเฉินอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง