เรียนรู้การเงิน

เรียนรู้จากสิ่งที่ไม่รู้...สู่ความสำเร็จทางธุรกิจ

อัพเดทวันที่ 23 พ.ย. 2563

       ใครจะคิดว่าความสงสัยในเรื่องเล็กๆ จะเติบโตกลายเป็นธุรกิจใหญ่ได้ภายในเวลา 14 ปี คุณมงคล อุ่ยตระกูล ได้เล่าถึงความเป็นมาของบริษัท พีพีอี ปริ้นติ้ง แอนด์ แพ็กเกจจิ้ง จำกัด ให้ฟังว่า เกิดจากความสงสัยเมื่อเห็นซองเล็กๆ ในถุงขนมว่าคืออะไร ใส่ไว้ทำไม จึงศึกษาหาข้อมูล ทำให้ทราบว่าเป็นซองใส่สารดูดซับออกซิเจน ทำหน้าที่ดูดอากาศในถุงขนมเพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อรา ทำให้เกิดความคิดเริ่มต้นธุรกิจด้วยการผลิตสารดูดซับออกซิเจน

       ช่วงแรกของการทำธุรกิจ ไม่ประสบความสำเร็จ ลูกค้าไม่เข้าใจว่าสารนี้คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร และกังวลว่าจะเป็นการเพิ่มต้นทุน จึงต้องพยายามให้ความรู้ สร้างความเข้าใจกับลูกค้า และทดลองให้เห็นว่าสารดูดซับออกซิเจนช่วยอะไรได้บ้าง ลดต้นทุนได้อย่างไร

       การบรรจุสารดูดซับออกซิเจนในถุงขนม ต้องมีบรรจุภัณฑ์ คือถาดและถุง ซึ่งในระยะแรกใช้วิธีการสั่งซื้อจากที่อื่น ทำได้ราว 3 ปี พบปัญหาขนมขึ้นรา สาเหตุมาจากถุงรั่วซึม สารดูดซับออกซิเจนจึงเสื่อมสภาพเร็วกว่ากำหนด ทำให้เกิดความคิดอยากผลิตแพ็กเกจจิ้งเอง จึงเป็นที่มาของธุรกิจแพ็กเกจจิ้ง

       บริษัท พีพีอี ปริ้นติ้ง แอนด์ แพ็กเกจจิ้ง จำกัด เติบโตมาเป็นลำดับ จนถึงวันนี้ทำธุรกิจแพ็กเกจจิ้งและผลิตสารดูดซับออกซิเจน ในสัดส่วน 60:40 ในธุรกิจแพ็กเกจจิ้งได้ลงทุนซื้อเครื่องจักร ศึกษา ดัดแปลง เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพดี ช่วยลดต้นทุนการผลิต และไม่หยุดพัฒนาการผลิตสารดูดซับออกซิเจน โดยปรับสูตรการผลิตเพื่อให้สารนี้ทำงานได้ดีขึ้น มีอายุการใช้งานนานขึ้น ทำให้ได้รับความนิยมจากลูกค้า มียอดการผลิตกว่า 10 ล้านซอง/ปี

       ภายใต้สภาวะวิกฤต COVID-19 บริษัทพีพีอีฯ ได้รับผลกระทบทางอ้อม เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ทำธุรกิจขายส่งให้กับร้านขายของฝาก เมื่อไม่มีนักท่องเที่ยว ทำให้ยอดขายตก ไม่สามารถชำระหนี้ให้ได้ ลูกค้าส่วนใหญ่จึงขอประนอมหนี้ บางรายขอพักหนี้ เพราะไม่มีรายได้ จึงต้องช่วยเหลือลูกค้า เกื้อกูลกัน เพราะเราเป็นห่วงโซ่ธุรกิจเดียวกัน หากจุดไหนมีปัญหา ย่อมเกิดผลกระทบกับอีกจุดหนึ่งเสมอ

       คุณมงคล เล่าว่า ในช่วงสถานการณ์นั้น ขณะที่เงินสดที่สำรองไว้ในการทำธุรกิจเริ่มมีจำกัด ธนาคารกรุงไทยได้เข้ามาช่วยไว้ได้ทันเวลา ด้วยการนำเสนอสินเชื่อ Soft Loan ช่วยต่อลมหายใจของธุรกิจให้เดินหน้าต่อไปได้ ช่วยให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้คล่องตัวขึ้น มีเงินสดสำหรับหมุนเวียนในธุรกิจ กระบวนการผลิตไม่ติดขัด

       “มีคนสอนผมว่าในการทำธุรกิจ เมื่อลงเรือแล้วอย่าหยุดพาย ถ้าหยุดพายเรือจะจม ดังนั้น ไม่ว่าจะเกิดวิกฤตใดๆ ต้องไม่หวั่นไหว พยายามไปต่อให้ได้ ลูกค้า และ Supplier ต้องร่วมมือกัน ต่างพึ่งพิงกันในยามลำบาก เป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่น ธนาคารกรุงไทยก็เป็นอีกหนึ่งพันธมิตรของธุรกิจผมที่ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือ ขอขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันในวันวิกฤต ช่วยให้ธุรกิจยืนอยู่ได้ และก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน”

#กรุงไทยเอสเอ็มอีเคียงข้างธุรกิจคุณ #พีพีอีปริ้นติ้ง #Krungthai #กรุงไทย


แนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับธุรกิจท่าน