เรียนรู้การเงิน

RMF คืออะไร? เข้าใจเงื่อนไขลดหย่อนภาษี ซื้อขายคืน

อัพเดทวันที่ 28 ส.ค. 2562

กองทุน RMF เงื่อนไขและการลดหย่อนภาษี

กองทุน RMF คืออะไร?

        Retirement Mutual Fund หรือที่เราคุ้นชื่อว่า RMF หนึ่งในสินค้าการเงินที่ช่วยทำให้เรามีเงินเกษียณได้ดีมากที่สุด ก็เพราะว่ากองทุน RMF มีเงื่อนไขที่ทางกรมสรรพากรออกแบบมาเพื่อสนับสนุนให้ RMF เป็นกองทุนเกษียณอย่างแท้จริงนั่นเอง นอกจาก RMF จะเป็นสินค้าการเงินที่ถูกออกมาแบบมาเพื่อเป้าหมายเกษียณอายุแล้ว RMF ยังเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำหรับการใช้ลดหย่อนภาษีที่ดีที่สุดตัวหนึ่ง แต่กลับถูกมองข้ามมากที่สุด เหตุผลเพราะว่ากองทุน RMF มีเงื่อนไขที่ทางกรมสรรพากรกำหนดนั้นบังคับให้ต้องถือจนถึงอายุ 55 ปีบริบูรณ์ จึงจะสามารถถอนออกมาใช้ได้ เพราะเราทุกคนเมื่อถึงวันหนึ่งเราก็ต้องเกษียณอายุตัวเอง เป็นเพราะทางกรมสรรพากรต้องการออกแบบมาเพื่อการเกษียณอายุนั่นเอง โดยเงื่อนไขที่ใช้ในการลดหย่อนภาษีของ RMF ที่ถูก ทางสรรพากรกำหนดมา มีดังนี้

RMF-เงื่อนไขลดหย่อนภาษี

เงื่อนไขการใช้ RMF ลดหย่อนภาษี

1. ซื้อ RMF ลดหย่อนภาษี

ซื้อ RMF ลดหย่อนได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี แต่ไม่เกิน 500,000 บาท เมื่อนับรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (หรือ กบข.) ประกันชีวิตแบบบำนาญและกองทุนการออมแห่งชาติ

2. ซื้อกองทุนอย่างต่อเนื่องทุกปี

ต้องซื้อต่อเนื่องทุกปีหรือปีเว้นปีก็ได้อย่างน้อย 3% หรือ 5,000 บาท การที่กองทุน RMF มีเงื่อนไขนี้จะช่วยทำให้เราเติมเงินเข้า RMF เหมือนกับการทำ DCA ใส่เข้าไปทุกปีก็จะยิ่งทำให้เรามีเงินใช้สำหรับเกษียณมากขึ้น

3. ถือกองทุนครบระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี

การขาย RMF ตามเงื่อนไขจะขายได้ก็ต่อเมื่อถือครบอย่างน้อย 5 ปีเต็มและอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์เท่านั้น ด้วยเงื่อนไขนี้ทำให้เรามีเงินก้อนออกมาใช้ตอนใกล้เกษียณพอดี

เงื่อนไขการใช้กองทุน RMF ลดหย่อนภาษี

ข้อดีของกองทุน RMF