เรียนรู้การเงิน

เงื่อนไขการลดหย่อนภาษีด้วย RMF
อัพเดทวันที่ 28 ส.ค. 2562

        Retirement Mutual Fund หรือที่เราคุ้นชื่อว่า RMF หนึ่งในสินค้าการเงินที่ช่วยทำให้เรามีเงินเกษียณได้ดีมากที่สุด ก็เพราะว่าเงื่อนไขที่ทางกรมสรรพากรออกแบบมาเพื่อสนับสนุนให้ RMF เป็นกองทุนเกษียณอย่างแท้จริงนั่นเองนอกจาก RMF จะเป็นสินค้าการเงินที่ถูกออกมาแบบมาเพื่อเป้าหมายเกษียณอายุแล้ว RMF ยังเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำหรับการใช้ลดหย่อนภาษีที่ดีที่สุดตัวหนึ่ง แต่กลับถูกมองข้ามมากที่สุด เหตุผลเพราะว่าเงื่อนไขที่ทางกรมสรรพากรกำหนดนั้นบังคับให้ต้องถือจนถึงอายุ 55 ปีบริบูรณ์จึงจะสามารถถอนออกมาใช้ได้ เพราะเราทุกคนเมื่อถึงวันหนึ่งเราก็ต้องเกษียณอายุตัวเอง ทางกรมสรรพากรต้องการออกแบบมาเพื่อการเกษียณอายุนั่นเอง โดยเงื่อนไขที่ใช้ในการลดหย่อนภาษีของ RMF ที่ถูกทางสรรพากรกำหนดมา มีดังนี้

  1. ซื้อ RMF ลดหย่อนได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี แต่ไม่เกิน 500,000 บาท เมื่อนับรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (หรือ กบข.) ประกันชีวิตแบบบำนาญและกองทุนการออมแห่งชาติ
  2. ต้องซื้อต่อเนื่องทุกปีหรือปีเว้นปีก็ได้อย่างน้อย 3% หรือ 5,000 บาท เงื่อนไขนี้จะช่วยทำให้เราเติมเงินเข้า RMF เหมือนกับการทำ DCA ใส่เข้าไปทุกปีก็จะยิ่งทำให้เรามีเงินใช้สำหรับเกษียณมากขึ้น
  3. ขาย RMF ได้ก็ต่อเมื่อถือครบอย่างน้อย 5 ปีเต็มและอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์เท่านั้น ด้วยเงื่อนไขนี้ทำให้เรามีเงินก้อนออกมาใช้ตอนใกล้เกษียณพอดี