เรียนรู้การเงิน

สิ่งต้องรู้ก่อนกู้เงินสร้างบ้าน อยากกู้สร้างบ้านต้องอ่าน

อัพเดทวันที่ 21 พ.ย. 2566

5 สิ่งต้องรู้ก่อนกู้เงินสร้างบ้าน

“บ้าน” สถานที่ในฝันของใครหลายคน ที่คนจำนวนไม่น้อยพยายามทุ่มเทเพื่อให้ได้มาครอบครอง เพราะการจะมีบ้านสักหลังอาจต้องเจอกับปัญหาจุกจิก ไปจนถึงปัญหาใหญ่ที่ทำให้การกู้สร้างบ้านไม่สำเร็จดังตั้งใจ สารพันปัญหาของการกู้เงินสร้างบ้านที่เราอาจพบเจอมีมากมาย อาทิ...

ปัญหาความมั่นคงทางรายได้ และภาระหนี้สิน

แน่นอนว่าการกู้เงินสร้างบ้านจะทำให้เรามีหนี้สินเพิ่มขึ้น ซึ่งธนาคารที่ปล่อยกู้จะต้องมั่นใจก่อนว่าเรามีความสามารถในการชำระหนี้ได้ อาจพิจารณาจากรายได้ที่เข้ามามากพอ สม่ำเสมอ มีที่มาชัดเจน หรือมีเงินเดือนต่อเนื่องก็ยิ่งเพิ่มโอกาสในการอนุมัติเงินกู้สร้างบ้านได้ ผู้กู้จึงต้องเตรียมเอกสารแสดงรายได้เอาไว้ให้ครบถ้วน หากอยู่ระหว่างการเปลี่ยนงานแนะนำให้ผ่านช่วง 4 – 6 เดือนแรก หรือช่วงทดลองงานไปก่อน สำหรับชาวฟรีแลนซ์ หรือผู้ประกอบการที่ไม่มีรายได้ประจำควรเก็บหลักฐานแสดงที่มาของรายได้อย่างละเอียด ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี รวมถึงเอกสารการเสียภาษีที่ชัดเจน และอีกเคล็ดลับหนึ่งในการกู้สร้างบ้านก็คือเงินเก็บ หากเรามีเงินเก็บมากกว่า 10% ของราคาบ้าน การกู้เงินสร้างบ้านของเราก็มีโอกาสผ่านง่ายขึ้น

อีกปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงทางการเงินก็คือภาระหนี้สิน ยกตัวอย่าง หนี้จากการผ่อนรถ หนี้บัตรเครดิต เป็นต้น ผู้ที่ต้องการกู้สร้างบ้านควรมีอัตราส่วนภาระหนี้ต่อรายได้รวม (Debt to Income Ratio: DTI) ไม่เกิน 60% โดยใช้สูตรคำนวณคือ หนี้รายเดือน / รายได้ต่อเดือน x 100 = อัตราส่วนภาระหนี้ต่อรายได้รวม เช่น หนี้รายเดือน 25,000 บาท รายได้ 80,000 บาทต่อเดือน คำนวณได้เป็น 25,000/ 80,000 = 0.31 x 100 = 31% เช่นนี้ถือว่าอัตราส่วนภาระหนี้ต่อรายได้รวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถผ่อนชำระได้ แต่หากใครมีมากจนเกินไป ควรทบทวนแผนการกู้สร้างบ้านอีกครั้งก่อนยื่นขอกู้เงินสร้างบ้านจากธนาคาร


ปัญหาที่เกิดจากวินัยทางการเงิน

สืบเนื่องจากปัญหาความมั่นคงทางการเงินและภาระหนี้สิน ก็คือเรื่องของวินัยทางการเงินและการใช้จ่าย หากเราขาดการบริหารจัดการ และการวางแผนใช้เงิน ก็อาจเป็นปัญหาสำคัญในการกู้เงินสร้างบ้าน เพราะเราอาจมีหนี้สินที่แบกรับไม่ไหว หรือไม่มีความสามารถจะชำระหนี้ได้ มากไปกว่านั้นหากเราเคยมีประวัติผิดนัดชำระหนี้ ในส่วนนี้จะถูกนำมาประกอบการตัดสินใจปล่อยเงินกู้ด้วย


5 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนกู้สร้างบ้าน


เลือกทำเลที่ตั้งก่อนกู้เงินสร้างบ้าน1. รู้ตัว รู้ใจ เลือกได้ไม่พลาด

เริ่มจากต้องรู้สถานะทางการเงินของตัวเองว่ามีสภาพคล่องเป็นอย่างไร มีรายรับ รายจ่าย หนี้สินอย่างพอเหมาะหรือไม่ แล้วลองคำนวณหาราคาที่เราต้องกู้สร้างบ้านว่าควรเป็นเท่าไหร่ พยายามเลือกตามความเหมาะสม ทั้งในแง่ของขนาดและทำเล เพราะที่อยู่อาศัยต้องตอบโจทย์การใช้ชีวิต จึงควรมองหาทำเลที่เดินทางสะดวก ใกล้แหล่งชุมชน ไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป เมื่อเลือกได้ตรงใจก็ทำให้เรานำไปวางแผนกู้สร้างบ้านได้ดียิ่งขึ้น


2. รู้กำลังในการผ่อน รู้จักออม

เมื่อรู้ความต้องการในการกู้สร้างบ้านแล้ว ต่อมาต้องพิจารณาว่าเราจะสามารถผ่อนชำระเงินกู้ก้อนนี้ได้อย่างไร จะแบ่งเงินผ่อนออกเป็นกี่งวด ระยะเวลากี่ปี และจำนวนเงินที่ต้องผ่อนจ่ายต่อเดือน แล้วทดลองผ่อนจ่ายกับตัวเองด้วยการออมเงินเท่ากับจำนวนเงินที่ต้องผ่อนชำระดูสักระยะว่าสามารถทำได้หรือไม่ นอกจากได้รู้กำลังในการผ่อน ยังเป็นการฝึกสร้างวินัยทางการเงินก่อนกู้เงินซื้อบ้านจริง และควรมีเงินออมอย่างน้อย 10% ของมูลค่าที่จะปลูกสร้างบ้าน เพื่อเตรียมพร้อมเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานงวดแรกของการปลูกสร้าง


3. แหล่งเงินกู้สุดเซฟ

การกู้เงินสร้างบ้านสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือแหล่งเงินกู้ โดยเฉพาะสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงและมาพร้อมกับข้อเสนอที่น่าสนใจ หากลองเปรียบเทียบข้อเสนอของสินเชื่อเงินกู้สร้างบ้านจะเห็นว่าบางแห่งอัตราดอกเบี้ยต่างกัน ซึ่งจะทำให้มีผลต่อระยะเวลาในการชำระหนี้ และยอดการผ่อนชำระในแต่ละเดือน


รู้แหล่งเงินกู้ที่ปลอดภัยก่อนกู้เงินสร้างบ้าน4. รู้จักเอกสารประกอบการกู้สร้างบ้าน

สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการกู้เงินสร้างบ้านนั่นคือ บรรดาเอกสารที่แสดงรายได้ เอกสารหลักประกัน เอกสารส่วนบุคคล อาทิ หนังสือรับรองเงินเดือน รายการเดินบัญชีธนาคาร สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) หลักประกันต่าง ๆ เช่น โฉนดที่ดิน, สัญญาว่าจ้าง, ใบอนุญาตปลูกสร้าง, แบบพิมพ์เขียวที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ, เอกสารประมาณราคาค่าก่อสร้าง เป็นต้น


5. รู้กฎหมายลดหย่อนภาษี

รู้หรือไม่ว่าเงินกู้สร้างบ้านนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาท ยกเว้นกรณีที่มีผู้กู้ร่วม สิทธิประโยชน์ก็จะเฉลี่ยกันออกไปจากวงเงิน 100,000 บาทนี้ เช่น เมื่อมีผู้กู้ร่วม 2 คน ก็จะได้สิทธิลดหย่อนภาษีคนละ 50,000 บาทนั่นเอง

แม้ว่าการจะมีบ้านสักหลังไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ยากจนเกินไปเมื่อเราศึกษาข้อมูลมาอย่างดี รวมทั้งตอนนี้ยังมีสถาบันการเงินที่พร้อมเป็นตัวช่วยให้เราสานฝันสร้างบ้านได้ตรงใจ ในข้อเสนอที่คุ้มค่าอีกด้วย อย่างเช่นสินเชื่อบ้านจากธนาคารกรุงไทย* สินเชื่อกู้สร้างบ้านที่อนุมัติไว ให้ระยะเวลากู้สูงสุดถึง 40 ปี พร้อมวงเงินกู้ที่ให้มากถึง 100% ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ใครที่กำลังมองหาเงินกู้สร้างบ้านห้ามพลาดเลย สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ www.krungthai.com


กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 1.67% ต่อปี ถึง MLR -0.75% ต่อปี | อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (EIR) อยู่ระหว่าง 5.29% - 5.47% ต่อปี โดยคำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี ผ่อนชำระ 7,700 บาท/เดือน | MLR = 7.05% ต่อปี (ณ วันที่ 20 พ.ย. 66) | อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ | เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด