เรียนรู้การเงิน

ประกันสุดยอดสินค้าทางการเงิน

อัพเดทวันที่ 14 ธ.ค. 2561

เพราะชีวิตคือความ “ไม่แน่นอน” พรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่อาจจะรู้ได้ เราอาจจะไม่อยู่ แต่คนข้างหลังเราจะต้องใช้ชีวิตต่อไป พรุ่งนี้เราอาจจะป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุต้องเตรียมค่ารักษามากมาย เราจะทำยังไง ?

ทำไมประกันถึงสำคัญ?

“แผนการบริหารเสี่ยง” หรือ “แผนประกัน” เลยเป็นแผนการเงินที่สำคัญที่สุดแผนหนึ่ง

สินค้าการเงินในตลาด ณ ปัจจุบันต้องยอมรับว่ามีหลากหลายอย่าง หลากหลายประเภทมากๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินฝาก เงินฝากประจำ ตราสารหนี้ ตราสารทุน (หุ้น) หรือจะเป็นสินค้าอย่างทองคำ น้ำมัน หลายๆคนก็มองเป็นสินค้าการเงินการลงทุนได้เหมือนกัน อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความถนัดเลย แต่ ณ ตอนนี้มีเพียงสินค้าการเงินเพียงตัวเดียวที่ยังไม่มีอะไรมาแทนที่ได้เลย นั่นก็คือ “ประกัน” ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ หรือ บัตรเดบิตประกันก็ตาม เพราะเป็นสินค้าการเงินเพียงกลุ่มเดียวที่ช่วยในเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้กับตัวเราเอง ความเสี่ยงที่เราพูดถึงนี้ไม่ใช่ความเสี่ยงที่เราจะเอาเงินไปลงทุนแล้วขาดทุน แบบนั้นเค้าเรียกว่าความเสี่ยงจากการลงทุน แต่ความเสี่ยงที่เราพูดถึงก็คือ “ความเสี่ยงภัย” ความเสี่ยงภัยก็คือโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของตัวเรา 

เคยถามตัวเองหรือไม่ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเหล่านี้จะทำยังไง?

ประกันอุบัติเหตุส่วนตัวจัดการความเสี่ยงในชีวิต

หากเราเกิดเหตุไม่คาดฝันหรือเสียชีวิตขึ้นมา ครอบครัวและคนที่เรารักจะอยู่ยังไง? หากป่วยรุนแรงขึ้นมาจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่ารักษาพยาบาล? อุบัติเหตุ ค่ารักษาและรายได้ที่เสียไประหว่างหยุดงานจะทำยังไง? แน่นอนว่าถ้าโชคดีไม่เป็นอะไรมาก เราก็อาจจะเอา “เงินออม” ที่เรามีช่วยบรรเทาเหตุการณ์เหล่านี้ลงได้แต่ถ้าเป็นหนักแล้วเงินออมไม่พอจ่าย เราก็มีโอกาสเป็นหนี้ได้เลยเหมือนกัน 

เราไม่มีทางรู้ว่า พรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเรา ถ้าเรายังไม่มีแผนรับมือเลย การทำ "ประกัน" จะช่วยเราได้
ประกันอุบัติเหตุส่วนตัวจัดการความเสี่ยงในชีวิต

ความคุ้มครองจากผลิตภัณฑ์ประกัน

  1. เสียชีวิต ครอบครัวและคนที่เรารัก จะได้ "ทุนประกันชีวิต" ของเราไปใช้ชีวิตต่อ
  2. ป่วยรุนแรง บริษัทประกันจะช่วยออกค่าใช้จ่ายให้
  3. อุบัติเหตุ นอกจากบริษัทประกันจะช่วยออกค่ารักษาพยาบาลแล้วยังมีเงินชดเชยระหว่างที่หยุดงานให้ด้วย

เหตุผลดังกล่าวทำให้ประกันกลายเป็นสุดยอดสินค้าทางการเงินตัวหนึ่งเลย ที่ไม่ว่ายังไงเราทุกคนก็ควรจะ “มีพอ” ไม่ใช่แค่ “พอมี” และควรเลือกประกันให้เหมาะสมกับตัวคุณไม่ว่าจะประกันอุบัติเหตุส่วนตัว (ประกันPA) ประกันสุขภาพ ประกันโรคร้ายแรง ประกันชีวิตและประกันอีกมากมายที่ช่วยจัดการความเสี่ยงในการเงิน ทั้งนี้อย่าคิดแค่ว่ามีประกันแล้วก็สบายใจได้ แต่ยังควรไปตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของตัวเองว่ามีพอแล้วหรือยัง ถ้าหากว่าเราจำเป็นต้องใช้ขึ้นมาจริงๆ จะได้มีผลิตภัณฑ์ประกันคอยคุ้มครองอยู่เสมอ

รู้หรือไม่ ตอนนี้ประกัน เป็นสินค้าการเงินเพียงตัวเดียวในโลก ที่ช่วยบริหารเรื่องความเสี่ยงภัยได้