เรียนรู้การเงิน

ประกันสุดยอดสินค้าทางการเงิน
อัพเดทวันที่ 14 ธ.ค. 2561

เพราะชีวิตคือความ “ไม่แน่นอน” พรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่อาจจะรู้ได้ เราอาจจะไม่อยู่ แต่คนข้างหลังเราจะต้องใช้ชีวิตต่อไป พรุ่งนี้เราอาจจะป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุต้องเตรียมค่ารักษามากมาย เราจะทำยังไง ?


“แผนการบริหารเสี่ยง” หรือ “แผนประกัน” เลยเป็นแผนการเงินที่สำคัญที่สุดแผนหนึ่ง


สินค้าการเงินในตลาด ณ ปัจจุบันต้องยอมรับว่ามีหลากหลายอย่าง หลากหลายประเภทมากๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินฝาก เงินฝากประจำ ตราสารหนี้ ตราสารทุน (หุ้น) หรือจะเป็นสินค้าอย่างทองคำ น้ำมัน หลายๆคนก็มองเป็นสินค้าการเงินการลงทุนได้เหมือนกัน อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความถนัดเลย แต่ ณ ตอนนี้มีเพียงสินค้าการเงินเพียงตัวเดียวที่ยังไม่มีอะไรมาแทนที่ได้เลย นั่นก็คือ “ประกัน” ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิต ประกันสุขภาพหรือประกันอุบัติเหตุก็ตาม เพราะเป็นสินค้าการเงินเพียงกลุ่มเดียวที่ช่วยในเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้กับตัวเราเอง ความเสี่ยงที่เราพูดถึงนี้ไม่ใช่ความเสี่ยงที่เราจะเอาเงินไปลงทุนแล้วขาดทุน แบบนั้นเค้าเรียกว่าความเสี่ยงจากการลงทุน แต่ความเสี่ยงที่เราพูดถึงก็คือ “ความเสี่ยงภัย” ความเสี่ยงภัยก็คือโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของตัวเรา 


เคยถามตัวเองมั๊ยถ้า..เกิดเหตุการณ์เหล่านี้จะทำยังไง?

ข้อดีของการทำประกัน

แน่นอนว่าถ้าโชคดีไม่เป็นอะไรมาก เราก็อาจจะเอา “เงินออม” ที่เรามีช่วยบรรเทาเหตุการณ์เหล่านี้ลงได้แต่ถ้าเป็นหนักแล้วเงินออมไม่พอจ่าย เราก็มีโอกาสเป็นหนี้ได้เลยเหมือนกัน 


เราไม่มีทางรู้ว่า พรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเรา ถ้าเรายังไม่มีแผนรับมือเลย การทำ "ประกัน" จะช่วยเราได้

ข้อดีของการทำประกัน

เหตุผลดังกล่าวทำให้ประกันกลายเป็นสุดยอดสินค้าทางการเงินตัวหนึ่งเลย ที่ไม่ว่ายังไงเราทุกคนก็ควรจะ “มีพอ” ไม่ใช่แค่ “พอมี” อย่าคิดแค่ว่ามีแล้ว แต่ควรไปตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของตัวเองว่ามีพอแล้วหรือยัง ถ้าหากว่าเราจำเป็นต้องใช้ขึ้นมาจริงๆ