เรียนรู้การเงิน

6 วิธีขอสินเชื่อให้ผ่าน ธุรกิจเดินหน้า ชีวิตคล่องตัว

อัพเดทวันที่ 24 พ.ย. 2565

6 วิธีขอสินเชื่อให้ผ่าน ธุรกิจเดินหน้า ชีวิตคล่องตัว

ในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังเข้าสู่สถานการณ์ตึงเครียด เจ้าของธุรกิจ SME หรือผู้ประกอบการรายย่อยอาจต้องเผชิญกับภาวะขาดสภาพคล่องและมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพื่อดูแลกิจการให้เดินหน้าต่อไปได้ แต่การขอสินเชื่อไม่ใช่เรื่องง่าย และถ้าอยากขอสินเชื่อให้ผ่านจะต้องเตรียมความพร้อมให้ดีเพื่อจะได้ไม่ต้องโดนปฏิเสธจนเหนื่อยใจ

คำถามที่ว่าขอสินเชื่อไม่ผ่านทำไงดี จึงกลายเป็นคำถามยอดนิยมที่คนส่วนใหญ่ที่ขอสินเชื่อไม่ผ่านต้องกลับมานั่งทบทวน เพราะปัจจัยที่ทำให้ขอสินเชื่อไม่ผ่านนั้นมีมากมาย อาทิ หลักทรัพย์ค้ำประกัน ประวัติการชำระหนี้ แผนธุรกิจ เอกสารไม่ครบถ้วน นโยบายการปล่อยสินเชื่อของแต่ละสถาบันการเงิน เป็นต้น

แต่ปัญหาการขอสินเชื่อไม่ผ่านจะหมดไป เพราะกรุงไทยนำ 6 วิธีขอสินเชื่อธุรกิจให้ผ่านฉลุยภายในครั้งเดียวมาฝาก


1. เลือกสินเชื่อที่เหมาะกับธุรกิจ

สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SME มีให้เลือกมากมายแทบทุกสถาบันการเงิน สิ่งสำคัญคือเจ้าของธุรกิจ SME จะต้องพิจารณาวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ จำนวนเงินที่ต้องการ อัตราดอกเบี้ย ความสามารถในการชำระเงิน โดยต้องประเมินจากรายรับ รายจ่าย ภาระหนี้สิน ฯลฯ

หากต้องการขอสินเชื่อไปหมุนเวียนเงินสด สร้างสภาพคล่องทางการเงิน สามารถเลือกแบบที่ระยะเวลาผ่อนชำระไม่นานมาก แต่หากต้องการขอสินเชื่อเป็นเงินลงทุนจำนวนมากเพื่อขยายธุรกิจควรเลือกสินเชื่อที่มีระยะเวลาผ่อนชำระนานขึ้น อาจใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน เพื่อลดภาระการผ่อนในแต่ละเดือน สิ่งสำคัญที่สุดคือ ไม่กู้เกินความจำเป็นอย่างเด็ดขาด เพราะต้องรับภาระดอกเบี้ยเพิ่มและอาจจ่ายไม่ไหว


2. เครดิตทางการเงินดี

โดยปกติธนาคารจะพิจารณาสถานะด้านเครดิตบูโรเพื่อตรวจเช็กประวัติการชำระเงินครบ และตรงเวลา เพื่อพิจารณาว่าผู้ขอสินเชื่อมีหนี้ใดบ้างที่ยังจ่ายไม่ครบ สามารถจ่ายชำระหนี้เพิ่มไหวหรือไม่ หากมีชื่อในประวัติค้างชำระ โอกาสที่จะถูกอนุมัติสินเชื่อจะลดลง ดังนั้นการสร้างเครดิตทางการเงินที่ดีจึงเป็นเรื่องสำคัญ ผ่อนชำระตรงเวลา และเต็มจำนวน ไม่ผิดนัด รับรองว่าโอกาสกู้สินเชื่อผ่านไม่ไกลเกินเอื้อม


3. รายได้พอที่จะชำระหนี้

ผู้ประกอบการ SME ต้องสำรวจการเงินให้รอบคอบว่ามีหนี้อะไรที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือน และไม่ควรมีภาระหนี้ต่อเดือนเกิน80% ของรายได้ เพราะการชำระหนี้ต่อเดือนจะตึงเกินไป และมีโอกาสผิดชำระหนี้สูง ทำให้ยากต่อการที่สถาบันการเงินจะอนุมัติสินเชื่อ ดังนั้นจึงควรประหยัดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เพื่อให้บัญชีธนาคารพร้อมสำหรับการยื่นกู้สินเชื่อ เพิ่มโอกาสกู้เงินทำธุรกิจให้ผ่าน และไม่ส่งผลกระทบต่อการเงินในอนาคต


คำนวณรายได้ในการขอสินเชื่อให้ผ่าน4. อย่าขอสินเชื่อบ่อยเกินไป

การขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินบ่อยเกินไปไม่ใช่เรื่องดี เพราะจะถูกมองว่าขาดการบริหารจัดการทางการเงินที่ดี และยังมีผลกับการขอสินเชื่อครั้งต่อ ๆ ไปในอนาคต รวมถึงการขอสินเชื่อไว้หลายๆที่และยื่นขอใหม่ทุกครั้งหลังจากได้รับการปฏิเสธซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ ดังนั้นควรเว้นระยะในการขอสินเชื่ออย่างน้อย6เดือน


5. เตรียมเอกสารให้พร้อม

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ประกอบการขอสินเชื่อมีทั้งเอกสารยืนยันตัวตน กิจการ และหลักฐานทางการเงิน ตามตัวอย่างต่อไปนี้

บุคคลธรรมดา

  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร
  • สำเนาทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนการค้า
  • เอกสารแสดงรายได้ เช่น Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หรือสำเนา ภ.พ. 30 (ย้อนหลัง 6 เดือน)
  • เอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

นิติบุคคล

  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
  • เอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

จะเห็นได้ว่ามีเอกสารแสดงรายได้ย้อนหลังประมาณ 6 เดือน อยู่ด้วย จึงจำเป็นต้องทำให้ธุรกิจมีสถานะทางการเงินที่คล่องตัวในระดับหนึ่ง เพื่อเพิ่มโอกาสการขอสินเชื่อให้ผ่านอย่างที่บอกไปข้างต้น

นอกจากนี้ การจดทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนนิติบุคคล ก็เป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่เจ้าของธุรกิจ SME จำเป็นต้องทำ เพราะเป็นเครื่องยืนยันว่าเราดำเนินธุรกิจอยู่จริงและเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น ใครที่ยังไม่ได้จดทะเบียนก็ควรจัดการให้เรียบร้อยก่อน


6. เข้าใจรูปแบบสินเชื่อ SME


เจ้าของธุรกิจ SME ต้องเข้าใจก่อนว่าสินเชื่อ SME ที่ให้กู้ในบ้านเรามี 2 แบบคือ

  1. สินเชื่อ SME แบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ที่ผู้ประกอบการต้องหาหลักทรัพย์รูปแบบต่าง ๆ มายืนยันกับสถาบันการเงินว่ามีทรัพย์สินที่สามารถชดใช้แทนได้ในกรณีที่ไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ตามตกลง เช่น อสังหาริมทรัพย์ เงินในบัญชี บัญชีลูกหนี้ทางการค้า ฯลฯ โดยจะมีระยะเวลาพิจารณาค่อนข้างนาน
  2. สินเชื่อธุรกิจ SME ไม่มีหลักทรัพย์ประกัน เป็นสินเชื่อที่ผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องหาหลักทรัพย์มาขออนุมัติสินเชื่อ แต่ทางสถาบันการเงินจะให้หน่วยงาน เช่น บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากข้อมูลความสามารถในการชำระหนี้ รวมถึงประวัติคะแนนเครดิต

กรุงไทยขอแนะนำ สินเชื่อ SME ไซส์เล็ก สินเชื่อธุรกิจ SME ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยกู้ได้สูงสุดถึง 3 ล้านบาท ดอกเบี้ยต่ำสุด MRR% ต่อปี ช่วยให้เจ้าของธุรกิจ SME ที่ต้องการเงินลงทุน มีเงินขยายร้าน เติมสต็อก เปิดร้านสาขาใหม่ หรือเพิ่มเงินหมุนเวียนในธุรกิจได้คล่องตัวมากขึ้น


Ref.
https://www.moneyguru.co.th/personal-loan/articles/เคล็ดลับขอสินเชื่อให้ผ่าน/
https://www.smebank.co.th/knowledge-sme/detail/365
https://www.finder.com/th/best-tricks-to-apply-for-sme-loan

6 วิธีขอสินเชื่อให้ผ่าน ธุรกิจเดินหน้า ชีวิตคล่องตัว | ธนาคารกรุงไทย ใครที่ต้องการขอสินเชื่อแต่กังวลว่าจะไม่ผ่าน กลัวว่าธนาคารจะไม่อนุมัติ แนะนำ 6 วิธีการขอสินเชื่อให้ผ่านฉลุย คลิกอ่านได้เลยที่นี่