คำนวณความสามารถในการกู้สินเชื่อบ้าน

อยากรู้กู้สินเชื่อบ้านได้เท่าไหร่?

มีรายได้ต่อเดือน
บาท
10,000 บาท 1,500,000 บาท
กรุณากรอกจำนวนระหว่าง 10,000 - 1,500,000
ภาระรายจ่าย
ต่อเดือนประมาณ
บาท
0 บาท 1,500,000 บาท
กรุณากรอกจำนวนระหว่าง 0 - 1,500,000
ระยะเวลาผ่อนชำระ
ปี
5 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี 25 ปี 30 ปี 35 ปี 40 ปี
* แนะนำให้หาผู้กู้ร่วมเพิ่ม

ผลคำนวณ

คุณสามารถกู้ได้
1,915,600 บาท
เป็นจำนวนเงินที่ เหมาะสม กับความสามารถในการกู้ของคุณ เมื่อคิดจากรายได้ของคุณกับยอดผ่อนชำระต่อเดือน
สินเชื่อบ้านแบบไหนเหมาะกับคุณ
สินเชื่อบ้านแบบไหนเหมาะกับคุณ
หมายเหตุ: ผลการคำนวณเป็นเพียงการประเมินความสามารถในการกู้เบื้องต้นเท่านั้น