สินเชื่อ Solar Rooftop เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

สินเชื่อธุรกิจเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

สินเชื่อ Solar Rooftop ลดต้นทุนให้ธุรกิจด้วยพลังงานสะอาด

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

checkimg
วงเงินสูง
checkimg
ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี
checkimg
ไม่ต้องใช้หลักประกัน
สนใจผลิตภัณฑ์
ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

สินเชื่อ Solar Rooftop – จุดเด่นผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติผู้กู้
  1. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
  2. มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจไม่ต่ำกว่า 3 ปี
  3. มีเอกสารใบเสนอราคาในการติดตั้ง Solar Rooftop
  4. ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทผู้ขาย