สินเชื่อ Solar Rooftop เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

สินเชื่อธุรกิจเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม (Green Lending)

เพื่อการติดตั้ง Solar Cell / Solar Rooftop และ การติดตั้งเครื่อง ชาร์จ ไฟฟ้า EV Charger ลดต้นทุนให้ธุรกิจ ด้วยพลังงานสะอาด

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

checkimg
ให้วงเงินสูง ตามใบเสนอราคา(Quotation)
checkimg
ระยะเวลากู้นานสุด 7 ปี
checkimg
ในกรณีไม่ต้องใช้หลักประกัน ให้วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท
สนใจผลิตภัณฑ์
ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

สินเชื่อ Solar Rooftop – จุดเด่นผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติผู้กู้
  1. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
  2. มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจไม่ต่ำกว่า 3 ปี
  3. มีเอกสารใบเสนอราคาในการติดตั้ง Solar Cell / Solar Rooftop / EV Charger
  4. ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทผู้ขาย