ยืนยันการชำระเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิต L/C Confirmation
ยืนยันการชำระเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิต L/C Confirmation
หมดห่วง ได้รับเงินแน่นอน ด้วยบริการยืนยันการชำระเงินตาม L/C ผ่านธนาคารกรุงไทย
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
มั่นใจในการชำระเงินค่าสินค้า หากไม่แน่ใจในฐานะทางการเงินของธนาคารผู้เปิด L/C หรือประเทศของผู้ส่งสินค้า
โดยให้ธนาคารกรุงไทยเพิ่มการยืนยันการชำระเงิน เข้าไปใน L/C ที่ได้รับ
checkimg
ส่งออกอย่างไร้กังวล เมื่อลูกค้าได้ส่งสินค้า และปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข L/C ทุกประการ
จะได้รับการชำระเงินเพิ่มจากธนาคารกรุงไทย ผู้ยืนยันการชำระเงินตาม L/C หรือ Confirming Bank แน่นอน

HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
ขั้นตอนการขอใช้บริการ/เงื่อนไข
  • ลูกค้า/ผู้รับประโยชน์ตาม L/C ยื่นหนังสือ/ใบคำขอ Add Confirm (Application for Confirmation/Unconfirmation of L/C) พร้อมต้นฉบับ L/C และ Amendment L/C (ถ้ามี) พร้อม L/C Advising หรือ ธนาคารในต่างประเทศมี SWIFT/Telex ขอให้ธนาคารยืนยัน L/C ดังกล่าว
  • L/C ที่จะให้ธนาคารยืนยันการชำระเงิน จะต้องมีข้อความ Confirm หรือ ระบุไว้ใน L/C
  • ธนาคารผู้เปิด L/C ฉบับนั้นจะต้องเป็นธนาคารที่ถูกจัดความเสี่ยงในระดับที่ธนาคารกำหนดไว้ (มี Credit Line)
เอกสารการขอใช้บริการ
  • Application for Confirmation/ Non Confirmation of L/C
  • L/C ต้นฉบับ
  • เอกสาร Advise L/C จาก Advising Bank