บริการการค้าต่างประเทศทางอิเล็กทรอนิกส์

Krungthai Trade Online
เพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจไม่มีสะดุด ด้วยการจัดการเงินแบบครบวงจร ตลอด 24 ชั่วโมง
บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศออนไลน์ (FCD on Krungthai Corporate)
จัดการบัญชี FCD ให้ธุรกิจได้ สะดวก ง่าย ไม่ต้องเดินทาง