ประกัน PA Happy Protection

ประกัน PA Happy Protection

คุ้มครองภัยอุบัติเหตุเหนือระดับ แม้อยู่ต่างประเทศ
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ง่าย
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงระบุโรคในใบคำขอประกัน
checkimg
คุ้มค่า
คุ้มครองสูงสุด 20 ล้านบาท
checkimg
คุ้มครองนาน 7 ปี
จ่ายเบี้้ยประกันแค่ครั้งเดียว
checkimg
พิเศษสุด เพิ่มความคุ้มครอง
กรณีถูกฆาตกรรม และขับขี่จักรยานยนต์สูงถึง 50% ของทุนประกัน
ประกัน PA Happy Protection
แผนประกันและความคุ้มครอง
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
อุบัติเหตุทั่วไป
5 ล้าน 10 ล้าน 15 ล้าน 20 ล้าน
ถูกฆาตกรรม/ทำร้ายร่างกายโดยเจตนา
2.5 ล้าน 5 ล้าน 5 ล้าน 5 ล้าน
ขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์
2.5 ล้าน 5 ล้าน 5 ล้าน 5 ล้าน
ก่อการร้าย
2 ล้าน 2 ล้าน 2 ล้าน 2 ล้าน
ผลประโยชน์ค่าเลี้ยงดู กรณีผู้เอาประกันภัยทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (รับเพิ่มจากข้อ 1)
500,000 500,000 500,000 500,000
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุขณะอยูในต่างประเทศ (รับเพิ่มจากข้อ 1)
500,000 500,000 500,000 500,000
ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ระยะเวลารอคอย 180 วัน)
50,000 50,000 50,000 50,000
เบี้ยประกันต่อปี อายุ 20-60 ปี (บริบูรณ์)
ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี
9,050 16,250 22,150 26,990
ระยะเวลาเอาประกันภัย 3 ปี
26,430 47,450 64,680 78,820
ระยะเวลาเอาประกันภัย 5 ปี
43,810 78,650 107,210 130,640
ระยะเวลาเอาประกันภัย 7 ปี
61,180 109,850 149,740 182,460
เบี้ยประกันต่อปี อายุ 61-65 ปี (บริบูรณ์)
ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี
10,750 19,310 26,920 32,590
ระยะเวลาเอาประกันภัย 3 ปี
31,390 56,390 78,610 95,170
ระยะเวลาเอาประกันภัย 5 ปี
52,030 93,460 130,300 157,740
ระยะเวลาเอาประกันภัย 7 ปี
72,670 130,540 181,980 220,310
เบี้ยประกันต่อปี อายุ 66-70 ปี (บริบูรณ์)
ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี
14,050 25,450 35,880 43,440
ระยะเวลาเอาประกันภัย 3 ปี
41,030 74,320 104,770 126,850
ระยะเวลาเอาประกันภัย 5 ปี
68,010 123,180 173,660 210,250
ระยะเวลาเอาประกันภัย 7 ปี
94,980 172,050 242,550 293,660

เอกสารการสมัครใช้บริการ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
คุณสมบัติ
 • อายุ 20-60 ปีบริบูรณ์
 • เป็นลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางของธนาคารกรุงไทย
  • ลูกค้าสินเชื่อทั่วไป ซื้อแผนความคุ้มครองทุนประกันภัยได้ไม่เกิน 10 ล้านบาท
  • ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ ซื้อแผนความคุ้มครองทุนประกันภัยได้ตั้งแต่ 5-20 ล้านบาท
ข้อควรรู้
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • รับประกันภัยโดยบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด