ประกัน PA Super Protection

ประกัน PA Super Protection

อุ่นใจ คุ้มค่ากับประกันภัยที่หลากหลาย
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ง่าย
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงระบุโรคในใบคำขอประกัน
checkimg
คุ้มค่า
คุ้มครองสูงสุด 20 ล้านบาท
checkimg
คุ้มครองนาน 7 ปี
จ่ายเบี้้ยประกันแค่ครั้งเดียว
checkimg
พิเศษสุด เพิ่มความคุ้มครอง
กรณีถูกฆาตกรรม และขับขี่จักรยานยนต์สูงถึง 50% ของทุนประกัน
ประกัน PA Super Protection
แผนประกันและความคุ้มครอง
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
อุบัติเหตุทั่วไป
5 ล้าน 10 ล้าน 15 ล้าน 20 ล้าน
ถูกฆาตกรรม/ทำร้ายร่างกายโดยเจตนา
1 ล้าน 2 ล้าน 3 ล้าน 4 ล้าน
ขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์
500,000 1 ล้าน 1.5 ล้าน 2 ล้าน
เบี้ยประกันต่อปี
ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี
6,300 12,400 18,400 24,300
ระยะเวลาเอาประกันภัย 3 ปี
17,900 35,000 52,000 68,700
ระยะเวลาเอาประกันภัย 5 ปี
28,800 56,400 83,700 110,500
ระยะเวลาเอาประกันภัย 7 ปี
39,000 76,500 113,600 150,000

เอกสารการสมัครใช้บริการ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
คุณสมบัติ
  • อายุ 20-65 ปีบริบูรณ์
  • เป็นลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางของธนาคารกรุงไทย
ข้อควรรู้
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • รับประกันภัยโดยบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด