ชำระค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง (MEA) ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online

ชำระค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง (MEA) ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online

ลูกค้านิติบุคคล ชำระค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online สะดวก ปลอดภัย ไร้กังวล
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
สะดวก
อยู่ที่ไหนก็จ่ายได้ ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online
checkimg
สบาย
ไม่ต้องเดินทางไปชำระที่หน่วยรับชำระของ MEA
checkimg
ค่าธรรมเนียมถูก
รายการละ 10 บาท เท่านั้น

ชำระค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง (MEA) ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online
การชำระค่าไฟฟ้าผ่าน Krungthai
Corporate Online

1. เมื่อปรากฏ Pop up ตามภาพ
- ให้ท่านทำการกรอกข้อมูล Company ID, User Name และ Password ของท่าน
- กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"
2. เมื่อ Log in เข้ามาแล้ว ให้เลือกเมนู “Pay Bills”
3. เลือก Payee Name >> MEA
- กรอกข้อมูล Contract Account No. (CA.) 9 หลัก กรณีที่ CA ขึ้นต้นด้วยเลข 08 ให้ท่านกรอกข้อมูล Invoice No. อีกช่องด้วย
- กดปุ่ม Enquiry bill information เพื่อเรียกยอดเงินค่าไฟฟ้าที่ต้องชำระ
4. เมื่อปรากฏจำนวนเงินที่ต้องชำระแล้ว ให้กดปุ่ม “Approve” จะปรากฏปุ่มให้กด “Confirm”
5. ปรากฏข้อความ จึงถือเป็นการทำรายการสำเร็จ