บริการนำส่งข้อมูลใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ และ ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax invoice/e-Receipt)

บริการจัดทำและ/หรือนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (Krungthai e-Tax Invoice / e-Receipt: Service Provider)

ช่วยจัดการเรื่องข้อมูลภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร ลดต้นทุนให้ธุรกิจทุกขนาด
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
จัดทำและนำส่งข้อมูลง่าย เพียงปลายนิ้ว
สะดวกในการจัดทำและนำส่งข้อมูลภาษีขายไปยังกรมสรรพากร ผ่านช่องทาง Krungthai Business และ Krungthai Corporate Online ของธนาคาร
checkimg
ประหยัดเวลา ไม่ต้องเดินทางไปกรมสรรพากร
และลดความซับซ้อนในการเชื่อมต่อระบบกับทางกรมสรรพากร
checkimg
มั่นใจ ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
ข้อมูลใบเสร็จรับเงิน ข้อมูลใบกำกับภาษี และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ว่าเป็นข้อมูลตัวจริง ไม่มีการปลอมแปลงแก้ไข สามารถตรวจสอบได้

บริการนำส่งข้อมูลใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ และ ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax invoice/e-Receipt)


สำหรับลูกค้าที่สมัครใช้บริการ Krungthai PromptBIZ ฟรีค่าธรรมเนียม
สำหรับลูกค้าที่สมัครเข้าโครงการ Easy E-Receipt อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2566 – 31 ธ.ค. 2567
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด


สนใจผลิตภัณฑ์SECURED SYSTEM
ธนาคารกรุงไทยผ่านการรับรองมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ สำหรับผู้ให้บริการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.66-020)

บริการจัดทำและ/หรือนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (Krungthai e-Tax Invoice/e-Receipt: Service Provider)

ธนาคารกรุงไทย ทำหน้าที่เป็น Tax Service Provider ในการเป็นผู้จัดทำและนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบข้อมูลของกรมสรรพากรอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการที่ต้องจัดทำและนำส่งข้อมูลทางด้านภาษีขาย เช่น ข้อมูลใบเสร็จรับเงิน ข้อมูลใบกำกับภาษี และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไปยังกรมสรรพากรตามระยะเวลาที่กำหนด ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่อง Krunghai Business และ Krungthai Corporate Online ซึ่งเป็นช่องทางที่มีความปลอดภัยของข้อมูลและเชื่อมต่อกับระบบกรมสรรพากรตามมาตรฐานสากล

ช่องทางการสมัครใช้บริการ

สมัครได้ที่สาขาที่ใช้บริการ หรือพนักงานที่ดูแลท่าน เพื่อใช้บริการ Krungthai e-Tax Invoice/e-Receipt)

ติดต่อสอบถาม

Krungthai Corporate Contact Center โทร. 02-111-9999 (วันทำการ 8:00 – 19:00)