บริการนำส่งข้อมูลใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ และ ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax invoice/e-Receipt)

บริการนำส่งข้อมูลใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ และ ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax invoice/e-Receipt)

ช่วยจัดการเรื่องข้อมูลภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร ลดต้นทุนให้ธุรกิจทุกขนาด
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
นำส่งข้อมูลง่าย เพียงปลายนิ้ว
สะดวกในการนำส่งข้อมูลภาษีขายไปยังกรมสรรพากร ผ่านช่องทาง Internet Banking ของธนาคาร
checkimg
ประหยัดเวลา ไม่ต้องเดินทางไปกรมสรรพากร
และลดความซับซ้อนในการเชื่อมต่อระบบกับทางกรมสรรพากร
checkimg
มั่นใจ ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
ข้อมูลอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ว่าผู้ส่งข้อมูลเป็นตัวจริง
บริการนำส่งข้อมูลใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ และ ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax invoice/e-Receipt)
SECURED SYSTEM
ธนาคารกรุงไทยผ่านการรับรองมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ สำหรับผู้ให้บริการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ขมธอ. 21-2562)

บริการนำส่งข้อมูลใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ และ ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax invoice/e-Receipt )

บริการนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ โดยธนาคารเป็นผู้นำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านภาษีขายของผู้ประกอบการผ่านช่องทางธนาคารไปยังกรมสรรพากร ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการสามารถนำส่งข้อมูลธุรกรรมทางการเงินประกอบภาษีขาย เช่น ข้อมูลใบเสร็จรับเงิน, ข้อมูลใบกำกับภาษี, ข้อมูลใบเพิ่มหนี้, ข้อมูลใบลดหนี้ ที่เกี่ยวข้อง ไปยังกรมสรรพากรภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคารซึ่งเป็นช่องทางที่มีความปลอดภัยของข้อมูลและมีการเชื่อมต่อกับระบบกรมสรรพากรตามมาตรฐานสากล

ช่องทางการสมัครใช้บริการ

สมัครได้ที่สาขาที่ใช้บริการ หรือพนักงานที่ดูแลท่าน เพื่อรับบริการ Krungthai e-Tax invoice/e-Receipt)

ติดต่อสอบถาม

Krungthai Corporate Call Center Tel.02-111-9999 (Business Day: 8.00-19:00)