บริการชำระภาษี กรมสรรพากร

บริการชำระภาษี กรมสรรพากร

สะดวก ปลอดภัย ไม่มีค่าธรรมเนียมการชำระ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
บริการชำระภาษี กรมสรรพากร

บริการชำระภาษี กรมสรรพากร

สะดวก ปลอดภัย ไม่มีค่าธรรมเนียมการชำระ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
สะดวก
ด้วยทุกช่องทางที่หลากหลาย
checkimg
ปลอดภัย
ลดความเสี่ยงจากการพกพาเงินสด
checkimg
สบายใจ
ไม่เสียค่าธรรมเนียมการชำระ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ตู้ ATM, Krungthai NEXT และ Krungthai Corporate Online (สำหรับนิติบุคคล)
บริการชำระภาษี กรมสรรพากร
ช่องทางการชำระเงิน
และค่าธรรมเนียม
ช่องทางการชำระเงิน ค่าธรรมเนียมต่อรายการ (บาท)
สาขาธนาคาร 15
เครื่อง ATM/ADM ฟรี
ทุกรายการ
Krungthai NEXT
Krungthai Corporate Online

ทั้งบริการ Bill Payment และบริการชำระบิลข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment)