บริการโอนเงินเข้าบัญชีระหว่างธนาคารอัตโนมัติ Bulk Payment System (BPS)

บริการโอนเงินเข้าบัญชีระหว่างธนาคารอัตโนมัติ Bulk Payment System (BPS)

โอนเงินครั้งละหลายรายการง่ายนิดเดียว สะดวก มั่นใจ ปลอดภัย และประหยัด
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
สะดวกรวดเร็ว โอนง่ายผ่าน Internet
checkimg
มั่นใจ ปลายทางได้รับเงินแน่นอน
checkimg
ปลอดภัย ติดตามผลแบบ Real time
checkimg
ประหยัด ค่าใช้จ่าย ลดขั้นตอนการทำงาน

บริการโอนเงินเข้าบัญชีระหว่างธนาคารอัตโนมัติ Bulk Payment System (BPS)
อัตราค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม ส่งข้อมูลการโอนให้ธนาคารล่วงหน้าก่อนวันโอน
จำนวนเงิน และ ค่าธรรมเนียม (บาท)
  • น้อยกว่า 100,000.00
  • 100,000.01 – 500,000.00
  • 500,000.01 – 2,000,000.00
12ค่าธรรมเนียม ส่งข้อมูลการโอนให้ธนาคารแล้วโอนในวันเดียวกัน
จำนวนเงิน และ ค่าธรรมเนียม (บาท)
น้อยกว่า 100,000.00
20
100,000.01 – 500,000.00
75
500,000.01 – 2,000,000.00
200

รายละเอียดการให้บริการ
เป็นบริการโอนเงินเข้าบัญชีรายย่อยอัติโนมัติครั้งละหลายรายการ ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (File) เพื่อเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยและบัญชีธนาคารอื่นๆที่เป็นสมาชิกในระบบ Bulk Payment System (BPS) โดยหน่วยงาน/บริษัทเป็นผู้จัดทำข้อมูลการโอนเงิน และส่งข้อมูลให้ธนาคารผ่านระบบ Krungthai Corporate Online
● ส่งข้อมูลการโอนให้ธนาคารล่วงหน้าก่อนวันที่รายการมีผล และเงินจะเข้าบัญชีผู้รับโอนเมื่อถึงวันที่รายการมีผล (BPS Credit Next Day) 
● ส่งข้อมูลการโอนให้ธนาคารภายในวันที่รายการมีผล และเงินจะเข้าบัญชีผู้รับโอนภายในวันเดียวกัน (BPS Credit Same Day)

คำถามที่พบบ่อย

สูงสุด 2 ล้านบาทต่อรายการ

ได้รับโอนตามวันที่กำหนด โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของบริการ

โอนเงินสูงสุดได้เท่าไหร่ ?

สูงสุด 2 ล้านบาทต่อรายการ

บริการโอนเงินเข้าบัญชีรายย่อยอัตโนมัติ ผู้รับเงินจะได้รับเงินเมื่อไหร่ ?

ได้รับโอนตามวันที่กำหนด โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของบริการ