บริการโอนเงิน Single Payment PromptPay

บริการโอนเงิน Single Payment PromptPay

เพียงใช้เลขบัตรประชาชน เบอร์มือถือ หรือเลขประจําตัวผู้เสียภาษีนิติบุคคล
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
โอนเงินง่ายๆ
แค่ใช้เบอร์มือถือ เลขประจำตัวบัตรประชาชน หรือเลขประจําตัวผู้เสียภาษีนิติบุคคล
checkimg
ปลอดภัย มั่นใจ
รู้ผลทันทีเมื่อทำรายการ
checkimg
คุ้มครองเมื่อถูกโจรกรรมเงิน
ที่ถอนจากตู้ ATM ภายใน 30 นาที
checkimg
สบายใจ
ค่าธรรมเนียมถูกกว่าการโอนเงินตามปกติ

บริการโอนเงิน Single Payment PromptPay
อัตราค่าธรรมเนียม
การทำรายการ ค่าธรรมเนียม (บาท)
โอนไม่เกิน 100,000 บาท ครั้งละ 10 บาท
โอนมากกว่า 100,000 บาทจนถึงวงเงินสูงสุด ครั้งละ 15 บาท

คำถามที่พบบ่อย

ยังสามารถโอนเงินได้ อย่างไรก็ตาม ควรตรวจสอบผลการโอนกับธนาคาร และ ผู้รับเงินด้วย

เงินจะเข้าบัญชีเดิมที่เคยผูกไว้กับเบอร์โทรศัพท์เก่ าจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเบอร์โทร ศัพท์มือถือ อย่างไรก็ตาม หากมีมีการเปลี่ยนเบอร์ เจ้าของใหม่จะนำเบอร์ไปลงทะเบียนไม่ได้จนกว่า เจ้าของเดิมจะยกเลิกการลงทะเบียน

ไม่ได้ บริการนี้ใช้ได้ภายในประเทศเท่านั้น

ให้แจ้งทางธนาคารที่ใช้งาน สมาคมธนาคารได้มีการกำหนดระยะเวลาในการ แก้ปัญหาไว้ ดังนี้

  1. หากขัดข้องจากระบบ ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผลและแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องใน 3 วัน
  2. หากโอนผิดบัญชีหรือจำนวนเงินผิด หากเป็นธนาคารเดียวกันธนาคารจะตรวจสอ บและแจ้งผลให้ลูกค้าภายใน 15 วันทำการ หากเป็นคนละธาคารจะใช้เวลา 20 วันทำการ

ผู้โอนจะไม่สามารถทำรายการได้

หากหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับโอนเงินโด ตัดสัญญาณ จะโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์สำเร็จหรือไม่?

ยังสามารถโอนเงินได้ อย่างไรก็ตาม ควรตรวจสอบผลการโอนกับธนาคาร และ ผู้รับเงินด้วย

กรณีผู้รับโอนเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือ แต่ไม่ได้แจ้งธนาคารหรือแจ้งธนาคารล่าช้า แล้วมีการโอนเงินในช่วงเวลานั้นจะเป็นอย่างไร?

เงินจะเข้าบัญชีเดิมที่เคยผูกไว้กับเบอร์โทรศัพท์เก่ าจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเบอร์โทร ศัพท์มือถือ อย่างไรก็ตาม หากมีมีการเปลี่ยนเบอร์ เจ้าของใหม่จะนำเบอร์ไปลงทะเบียนไม่ได้จนกว่า เจ้าของเดิมจะยกเลิกการลงทะเบียน

สามารถโอนเงินผ่านบริการ Single Payment PromptPay (สำหรับลูกค้านิติบุคคล) ไปยังบัญชีของธนาคารในต่างประเทศได้หรือไม่ ?

ไม่ได้ บริการนี้ใช้ได้ภายในประเทศเท่านั้น

กรณีโอนผิด หรือ ระบบขัดข้องในการโอนจะต้องทำอย่างไร?

ให้แจ้งทางธนาคารที่ใช้งาน สมาคมธนาคารได้มีการกำหนดระยะเวลาในการ แก้ปัญหาไว้ ดังนี้

  1. หากขัดข้องจากระบบ ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผลและแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องใน 3 วัน
  2. หากโอนผิดบัญชีหรือจำนวนเงินผิด หากเป็นธนาคารเดียวกันธนาคารจะตรวจสอ บและแจ้งผลให้ลูกค้าภายใน 15 วันทำการ หากเป็นคนละธาคารจะใช้เวลา 20 วันทำการ

หากโอนเงินผ่านบริการ Single Payment PromptPay (สำหรับลูกค้านิติบุคคล) แต่ผู้รับไม่ได้ลงทะเบียน จะทำได้หรือไม่

ผู้โอนจะไม่สามารถทำรายการได้