บริการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยอัตโนมัติ (Krungthai Direct Credit/Payroll)

บริการโอนเงินเข้าบัญชีกรุงไทยอัตโนมัติ (Krungthai Direct Credit/Payroll)

โอนเงินให้ลูกค้าหรือจ่ายเงิินเดือนพนักงาน สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และปลอดภัยติดตามผลได้ทันที
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ทันสมัย ให้จัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
checkimg
รวดเร็ว ตรวจสอบและติดตามได้แบบนาทีต่อนาทีตั้งแต่ต้นจนจบ
checkimg
ปลอดภัย กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ได้
checkimg
ประหยัด ช่วยลดค่าใช้จ่ายในกิจการ

รายละเอียดในการให้บริการ
บริการโอนเงินเข้าบัญชีกรุงไทยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นชำระสินค้าให้ลูกค้าและ โอนเงินเดือนเข้าบัญชีพนักงาน ผ่านระบบ Krungthai Biz Payment ได้ ด้วยตัวเองตัวเองตลอด 24 ชั่วโมง หรือ สาขาในเวลาทำการ
อัตราค่าธรรมเนียม
รายการละ 10 บาททั่วประเทศ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่