บริการโอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Krungthai E-Cheque)
บริการโอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Krungthai E-Cheque)
โอนเงินมั่นใจ ปลอดภัยด้วยรหัสลับ โอนเข้าบัญชีหรือรับเงินสดก็เลือกได้

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

checkimg

ง่าย

แค่กรอกข้อมูลแล้วสั่งโอนตามช่องทางต่างๆ
checkimg

สะดวก

ไม่ต้องมาธนาคาร กำหนดการโอนล่วงหน้าได้ ตลอด 24 ชั่วโมง
checkimg

ปลอดภัย

ด้วยการใช้รหัสลับ
checkimg

มั่นใจ

ผู้โอน ผู้รับ สามารถตรวจสอบสถานะได้ตลอดเวลา

HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์

อัตราค่าธรรมเนียม

บริการ และ อัตราค่าบริการ
ในเขต นอกเขต
โอนเงินออนไลน์ระหว่างบัญชีกรุงไทย (Single Transaction)
ไม่คิดค่าธรรมเนียม Krungthai Corporate Online
0.08% ของจำนวนเงินโอน
ขั้นต่ำ 8 บาท สูงสุดไม่เกิน 800 บาท
โอนเงินออนไลน์ระหว่างบัญชีกรุงไทย (Bulk Transaction)
รายการละ 10 บาท
โอนเงินไปยังบัญชีต่างธนาคาร
เป็นไปตามอัตราค่าธรรมเนียมบริการโอนเงินต่างธนาคารแต่ละช่องทาง โดยลูกค้าเป็นผู้ระบุช่องทางการโอนเงินไปต่างธนาคารด้วยตนเอง
การยกเลิกรายการโอนเงิน (Cancel)
Krungthai Corporate Online
รายการละ 5 บาท
โอนเงินไปยังผู้รับที่ไม่มีบัญชีธนาคาร

รายการละ 30 บาท

  • หากทำรายการด้วยการตัดบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนโอนเงินสูงสุดไม่เกินรายการละ 50,000 บาท (ลูกค้ามีบัญชีกับธนาคาร)
  • หากทำรายการผ่านช่องทางสาขาของธนาคาร จำนวนเงินโอนสูงสุดไม่เกินรายการละ 40,000 บาท และไม่เกินวันละ 100,000 บาท กำหนดการใช้บริการไม่เกินวันละ 5 ครั้ง
การรับข้อมูลทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS)
รายการละ 3 บาท
ธนาคารจะส่ง SMS แจ้งข้อมูลทางการเงินให้ทั้งผู้โอนและผู้รับโอนต่อรายการ

รายละเอียดการให้บริการ

บริการโอนเงินสะดวกปลอดภัยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถกำหนดเวลาได้ล่วงหน้า ทั้งในรูปแบบโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร และแบบรับเงินสดผ่านสาขาหรือตู้ ATM ผู้โอนสามารถใช้บริการผ่าน Krungthai Corporate Online, Internet Banking และสาขา

บริการโอนเงินออนไลน์ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ สะดวก ปลอดภัย | ธนาคารกรุงไทย บริการโอนเงินออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สะดวก ปลอดภัย รับเงินสดผ่านรูปแบบการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารและตู้ ATM

คำถามที่พบบ่อย

ต้องอนุมัติให้ครบถ่วนก่อนเวลาดังนี้

1. BPS Credit Same Day ในวันโอนก่อเวลา 11.00

2. BPS Credit Next  Day ก่อนหน้าวันโอน 2 วันก่อนเวลา 21.30

3. Immediate ในวันโอน

4. Within business Day ในวันโอน ก่อนเวลา 15.20

สามารถทำรายการได้ 4 รูปแบบคือ

1. BPS Credit Same Day โอนเงินในวันเดียวกัน

2. BPS Credit Next  Day โอนเงินในวันถัดไป

3. Immediate โอนเงินทันที

4. Within business Day โอนเงินภายในวันทำการ

สามารถโอนไปยังบัญชีธนาคารกรุงไทยและธนาคารที่มีเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด

สามารถทำรายการโอนเงินแบบ Single Transaction และ Bulk Transaction

ผ่านระบบ Krungthai  Corporate Online โดยต้องสมัครบริการ E-Cheque จึงจะสามารถทำรายการได้