บริการโอนเงินออนไลน์ผ่านเน็ต ด้วยช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Krungthai E-Cheque) - 2

บริการโอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Krungthai E-Cheque)

โอนเงินมั่นใจ ปลอดภัยด้วยรหัสลับ โอนเข้าบัญชีหรือรับเงินสดก็เลือกได้

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

checkimg

ง่าย

แค่กรอกข้อมูลแล้วสั่งโอนตามช่องทางต่างๆ
checkimg

สะดวก

ไม่ต้องมาธนาคาร กำหนดการโอนล่วงหน้าได้ ตลอด 24 ชั่วโมง
checkimg

ปลอดภัย

ด้วยการใช้รหัสลับ
checkimg

มั่นใจ

ผู้โอน ผู้รับ สามารถตรวจสอบสถานะได้ตลอดเวลา

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ บริการโอนเงินออนไลน์ผ่านเน็ต ด้วยช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ - 3

อัตราค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับบริการโอนเงินออนไลน์ โอนเงินผ่านเน็ต ในรูปแบบต่างๆ


บริการ และ อัตราค่าบริการ
ในเขต นอกเขต
โอนเงินออนไลน์ระหว่างบัญชีกรุงไทย (Single Transaction)
ไม่คิดค่าธรรมเนียม Krungthai Corporate Online
0.08% ของจำนวนเงินโอน
ขั้นต่ำ 8 บาท สูงสุดไม่เกิน 800 บาท
โอนเงินออนไลน์ระหว่างบัญชีกรุงไทย (Bulk Transaction)
รายการละ 10 บาท
โอนเงินไปยังบัญชีต่างธนาคาร
เป็นไปตามอัตราค่าธรรมเนียมบริการโอนเงินต่างธนาคารแต่ละช่องทาง โดยลูกค้าเป็นผู้ระบุช่องทางการโอนเงินไปต่างธนาคารด้วยตนเอง
การยกเลิกรายการโอนเงิน (Cancel)
Krungthai Corporate Online
รายการละ 5 บาท
โอนเงินไปยังผู้รับที่ไม่มีบัญชีธนาคาร

รายการละ 30 บาท

  • หากทำรายการด้วยการตัดบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนโอนเงินสูงสุดไม่เกินรายการละ 50,000 บาท (ลูกค้ามีบัญชีกับธนาคาร)
  • หากทำรายการผ่านช่องทางสาขาของธนาคาร จำนวนเงินโอนสูงสุดไม่เกินรายการละ 40,000 บาท และไม่เกินวันละ 100,000 บาท กำหนดการใช้บริการไม่เกินวันละ 5 ครั้ง
การรับข้อมูลทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS)
รายการละ 3 บาท
ธนาคารจะส่ง SMS แจ้งข้อมูลทางการเงินให้ทั้งผู้โอนและผู้รับโอนต่อรายการ

รายละเอียดการให้บริการ

บริการโอนเงินสะดวกปลอดภัยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถกำหนดเวลาได้ล่วงหน้า ทั้งในรูปแบบโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร และแบบรับเงินสดผ่านสาขาหรือตู้ ATM ผู้โอนสามารถใช้บริการผ่าน Krungthai Corporate Online, Internet Banking และสาขา

บริการโอนเงินออนไลน์ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ สะดวก ปลอดภัย | ธนาคารกรุงไทย บริการโอนเงินออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สะดวก ปลอดภัย รับเงินสดผ่านรูปแบบการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารและตู้ ATM

คำถามที่พบบ่อย

ต้องอนุมัติให้ครบถ่วนก่อนเวลาดังนี้

1. BPS Credit Same Day ในวันโอนก่อเวลา 11.00

2. BPS Credit Next  Day ก่อนหน้าวันโอน 2 วันก่อนเวลา 21.30

3. Immediate ในวันโอน

4. Within business Day ในวันโอน ก่อนเวลา 15.20

สามารถทำรายการได้ 4 รูปแบบคือ

1. BPS Credit Same Day โอนเงินในวันเดียวกัน

2. BPS Credit Next  Day โอนเงินในวันถัดไป

3. Immediate โอนเงินทันที

4. Within business Day โอนเงินภายในวันทำการ

สามารถโอนไปยังบัญชีธนาคารกรุงไทยและธนาคารที่มีเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด

สามารถทำรายการโอนเงินแบบ Single Transaction และ Bulk Transaction

ผ่านระบบ Krungthai  Corporate Online โดยต้องสมัครบริการ E-Cheque จึงจะสามารถทำรายการได้

การโอนเงินต่างธนาคารด้วยบริหาร E-Cheque แต่ละรูปแบบ ผู้อนุมัติจะต้องอนุมัติรายการที่ระบบ Krungthai Corporate Online ภายในเมื่อใด?

ต้องอนุมัติให้ครบถ่วนก่อนเวลาดังนี้

1. BPS Credit Same Day ในวันโอนก่อเวลา 11.00

2. BPS Credit Next  Day ก่อนหน้าวันโอน 2 วันก่อนเวลา 21.30

3. Immediate ในวันโอน

4. Within business Day ในวันโอน ก่อนเวลา 15.20

การโอนเงินไปยังบัญชีต่างธนาคารผ่านบริการ E-Cheque สามารถทำรายการได้ในรูปแบบใดบ้าง?

สามารถทำรายการได้ 4 รูปแบบคือ

1. BPS Credit Same Day โอนเงินในวันเดียวกัน

2. BPS Credit Next  Day โอนเงินในวันถัดไป

3. Immediate โอนเงินทันที

4. Within business Day โอนเงินภายในวันทำการ

การโอนเงินผ่าน E-Cheque สามารถโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารไหนได้บ้าง?

สามารถโอนไปยังบัญชีธนาคารกรุงไทยและธนาคารที่มีเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด

การทำรายการโอนเงินด้วย E-Cheque ผ่าน Krungthai Corporate online สามารถโอนเงินในรูปแบบใดได้บ้าง?

สามารถทำรายการโอนเงินแบบ Single Transaction และ Bulk Transaction

การโอนเงินแบบผ่านบัญชีธนาคาร ด้วย E-Cheque จะต้องทำรายการผ่านช่องทางใด?

ผ่านระบบ Krungthai  Corporate Online โดยต้องสมัครบริการ E-Cheque จึงจะสามารถทำรายการได้