บริการหักบัญชีอัตโนมัติ (Krungthai Direct Debit)

บริการหักบัญชีอัตโนมัติ
(Krungthai Direct Debit)

ลดเวลาและต้นทุนในการเก็บเงินจากลูกค้าง่ายๆ ด้วยบริการ Krungthai Direct Debit
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ประหยัด ลดต้นทุนและเก็บเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
checkimg
สะดวก ในการเรียกเก็บได้ตลอด 24 ชั่วโมง
checkimg
ง่าย ทำรายการด้วยตัวเองผ่านอินเตอร์เน็ตหรือสาขาธนาคารก็ได้

บริการหักบัญชีอัตโนมัติ (Krungthai Direct Debit)
รายละเอียดการให้บริการ
บริการหักบัญชีเงินฝากลูกค้า เพื่อชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าและบริการ ค่าสาธารณูปโภค หรือ ค่าหักบัญชีให้กับธนาคาร สามารถทำรายการด้วยตัวเองได้ทางเวบไซต์ตลอด 24 ชั่วโมง หรือผ่านทางธนาคารตามข้อตกลงก็ได้
สอบถามรายละเอียด