คำเตือน
ท่านกำลังออกจากเว็บไซต์ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

       ธนาคารขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ท่านกำลังจะออกจากหน้าเว็บไซต์ธนาคาร และเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ บมจ.ทิพยประกันภัย สำหรับการเรียกดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย  และ/หรือ สมัครใช้ผลิตภัณฑ์และบริการจาก บมจ. ทิพยประกันภัย โดยธนาคารได้เชื่อมโยงลิงก์ดังกล่าว เพื่อการให้ข้อมูลและเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านเท่านั้น ธนาคารขอแนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของบมจ. ทิพยประกันภัย ก่อนการใช้บริการดังกล่าว โดยธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการผ่านเว็บไซต์ บมจ. ทิพยประกันภัย ของท่าน

       ท่านสามารถอ่านและศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคารฯ ในเว็บไซต์ https://www.krungthai.com/th/content/privacy-policy

       กรณีที่ท่านคลิกที่ปุ่ม "ตกลง" ข้างล่างนี้ ให้ถือว่า ท่านได้อ่านและเข้าใจรายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคารฯแล้ว และท่านกำลังจะออกจากหน้าเว็บไซต์ธนาคารฯ เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ บมจ.ทิพยประกันภัย