สินเชื่อคู่ค้าพารวย
ป้องกันความเสี่ยงจากค่าเงินได้ แม้ไม่มีวงเงินสินเชื่อ
ทางเลือกใหม่ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ให้ผู้ประกอบการ จัดการง่ายเพียงปลายนิ้วคลิก
บริการแลกเงินดอลล่าร์รายวัน สำหรับผู้มีสถานะ USD FUTURES ใน TFEX ด้วยเทคโนโลยี Blockchain

จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
สมัครได้ แม้ไม่มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร
checkimg
ลดความยุ่งยากด้านเอกสารสัญญาซื้อขาย
checkimg
ปลอดภัย ด้วยการเชื่อมต่อผ่านเทคโนโลยี Blockchain
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
       USD Futures on Blockchain เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) หรือ TFEX ร่วมกันพัฒนาขึ้น เพื่อช่วยผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้าและส่งออกขนาดเล็กเข้าถึงเครื่องมือบริหารความเสี่ยงจากค่าเงินที่มีประสิทธิภาพในต้นทุนต่ำ ด้วยการล็อคอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเสมือนการทำ Forward Contract ได้ด้วยตนเอง ผ่านการทำธุรกรรมซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายดอลล่าห์ล่วงหน้า (USD Futures) ใน TFEX แล้วสามารถแลกเงินบาท หรือ ดอลล่าร์ กับธนาคารกรุงไทยได้ทุกวันทำการ ผ่าน https://jedi.krungthai.com

ข้อดีของผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
สะดวกสบาย
ธุรกิจไซส์ไหนก็ใช้ได้ แม้ไม่มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร เพียงแค่ติดต่อ โบรกเกอร์ TFEX ที่เป็นพันธมิตร แล้ววางหลักประกันเพียง 2-3% ของมูลค่าสัญญาก็เริ่มต้นได้ทันที
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
ใช้งานง่าย
ไม่ต้องแสดงหลักฐานการแลกเงินให้ยุ่งยาก แลกเป็นเงินดอลล่าร์ผ่านเว็บไซต์ธนาคารกรุงไทยได้ทุกวันทำการ
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
เรทดี มีสภาพคล่อง
เพียงเปิดบัญชี FCD กับธนาคารกรุงไทย เริ่มต้นได้ตั้งแต่ 1 สัญญา (สัญญาละ USD 1,000) พร้อมอัตราแลกเงินพิเศษจากธนาคารกรุงไทย
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
ปลอดภัย
ได้มาตรฐานโลก ด้วยการใช้เทคโนโลยี Blockchain ในการเชื่อมต่อตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและธนาคารกรุงไทย

ขั้นตอนสมัครและใช้บริการ


ดาวน์โหลดใบสมัคร
ลูกค้าบุคคลธรรมดา
สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่มีบัญชีเงินบาทอยู่แล้ว
1)    เปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ คลิก
2)    กรอกใบสมัครใช้บริการ Joint Exchange Development Initiation คลิก
เอกสารที่ใช้
1)    บัตรประชาชนตัวจริง
สำหรับลูกค้าใหม่
3) เปิดบัญชีเงินฝากสกุลเงินบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศ
     1.1 ใบคำขอเปิดบัญชีเงินบาท คลิก
     1.2 ใบคำขอเปิดบัญชีสกุลเงินตราต่างประเทศ คลิก
2) กรอกใบสมัครใช้บริการ Joint Exchange Development Initiation คลิก
เอกสารที่ใช้
1)    บัตรประชาชนตัวจริง

ลูกค้านิติบุคคล
สำหรับลูกค้าปัจจุบัน และใช้ระบบ Krungthai Corporate Online อยู่แล้ว

1) เปิดบัญชีเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศ (หากมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทยแล้วไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่) ใบคำขอเปิดบัญชีเงินตราต่างประเทศ คลิก

2) ขอเปลี่ยนแปลงการใช้บริการ Krungthai Corporate Online

    2.1) ลงนามในเอกสารแนบข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับบริการ Manage FCD Financial Account คลิก

    2.2) กรอกแบบฟอร์ม ใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ Krungthai Corporate Online (เพื่อที่จะใช้บริการ Manage FCD Financial Account และ โอนเงินต่างประเทศ) คลิก

    2.3 ระบุเลขที่บัญชีในเอกสารแนบเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพิ่มเติม Krungthai Corporate Online คลิก

3) กรอกใบสมัครใช้บริการ Joint Exchange Development Initiation คลิก

เอกสารที่ใช้
1) เอกสารแสดงตนของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ นิติบุคคล เช่น บัตรประชาชนของผู้มีอำนาจ
2) รายงานการประชุม หรือ หนังสือแจ้งความ ประสงค์เพื่อเปิดบัญชี
3) แบบ บอจ.3 รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (กรณีมีตราประทับ)
4) แบบ บอจ.4 รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือมติพิเศษ (ถ้ามี)
สำหรับลูกค้าใหม่
1) เปิดบัญชีเงินฝากสกุลเงินบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศ
    1.1 ใบคำขอเปิดบัญชีเงินบาท คลิก
    1.2 ใบคำขอเปิดบัญชีสกุลเงินตราต่างประเทศ คลิก
2) สมัครบริการ Krungthai Corporate Online (สำหรับลูกค้านิติบุคคลเท่านั้น)
    2.1 กรอกใบสมัครและข้อตกลง Krungthai Corporate Online คลิก
    2.2 ลงนามในเอกสารแนบข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับบริการ Manage FCD Financial Account คลิก
3) กรอกใบสมัครใช้บริการ Joint Exchange Development Initiation คลิก
เอกสารที่ใช้
1) เอกสารแสดงตนของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ นิติบุคคล เช่น บัตรประชาชนของผู้มีอำนาจ
2) รายงานการประชุม หรือ หนังสือแจ้งความประสงค์ เพื่อเปิดบัญชี
3) แบบ บอจ.3 รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (กรณีมีตราประทับ)
4) แบบ บอจ.4 รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/ หรือมติพิเศษ (ถ้ามี)

สอบถามรายละเอียดติดต่อ
• Krungthai Corporate FX Sales 02 208 4646             
• ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) 02 009 9999             
• Email: jedi@krungthai.com

USD Futures on Blockchain - ธนาคารกรุงไทย บริการแลกเงินดอลล่าร์รายวัน สำหรับผู้มีสถานะ USD FUTURES ใน TFEX ด้วยเทคโนโลยี Blockchain SME, สินเชื่อ SME, กู้เงินเปิดร้าน, กรุงไทย SME, Krungthai SME https://krungthai.com/Download/generalcontent/MediaFile_4658blockchain-share.jpg

ดาวน์โหลด
1_ใบคำขอเปิดบัญชี FCD_ประเภทบุคคลธรรมดา
1_ใบคำขอเปิดบัญชี FCD_ประเภทบุคคลธรรมดา  
(0.20 MB) PDF
2_ใบคำขอเปิดบัญชีเงินบาท_บุคคลธรรมดา
2_ใบคำขอเปิดบัญชีเงินบาท_บุคคลธรรมดา  
(0.27 MB) PDF
3_คำขอใช้บริการ Joint Exchange Development Initiation
3_คำขอใช้บริการ Joint Exchange Development Initiation  
(0.25 MB) PDF
thumbnail
thumbnail  
(0.06 MB) JPG
ใบคำขอเปิดบัญชีเงินตราต่างประเทศ
ใบคำขอเปิดบัญชีเงินตราต่างประเทศ  
(0.53 MB) PDF
เอกสารแนบข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับบริการ Manage FCD Financial Account
เอกสารแนบข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับบริการ Manage FCD Financial Account  
(0.32 MB) PDF
ใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ Krungthai Corporate Online
ใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ Krungthai Corporate Online  
(0.30 MB) PDF
เอกสารแนบเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพิ่มเติม Krungthai Corporate Online
เอกสารแนบเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพิ่มเติม Krungthai Corporate Online  
(0.16 MB) PDF
ใบคำขอเปิดบัญชีเงินบาท
ใบคำขอเปิดบัญชีเงินบาท  
(0.32 MB) PDF
ใบสมัครและข้อตกลง Krungthai Corporate Online
ใบสมัครและข้อตกลง Krungthai Corporate Online  
(0.45 MB) PDF