ถุงเงินแอปเดียว
รับเงินง่าย - จ่ายสะดวก - ต่อยอดสบาย
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
เครื่องมือสำหรับร้านค้า ในการรับชำระค่าสินค้าและบริการ ผ่าน
  • QR พร้อมเพย์ รับสแกนได้ทุกธนาคาร
  • พอยท์เพย์ รับชำระด้วยพอยท์แทนเงินสด
  • เป๋าตังเปย์ และอี-วอลเล็ตอื่นๆ
  • โครงการภาครัฐต่างๆ
checkimg
เงินเข้าทันที เมื่อรับชำระผ่าน QR พร้อมเพย์
checkimg
แสดงยอดขาย รายการวันนี้, สรุปยอดย้อนหลังรายวัน และสรุปยอดย้อนหลังรายเดือน
checkimg
แจ้งเตือนทันที ด้วยเสียงแจ้งเตือนเงินเข้า ทุกการรับชำระเงินบนแอปพลิเคชัน
checkimg
รับชำระเงินผ่าน mobile banking จากนักท่องเที่ยวได้ 5 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์, เวียดนาม, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย และกัมพูชา
ทั้งนี้แม่ค้าจะได้รับเป็นเงินสกุลไทยโดยอัตโนมัติและได้รับเงินเข้าทันที
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์