สนับสนุนเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการ ที่มีข้อจำกัดด้านหลักประกัน ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้


จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
  • สนับสนุนวงเงินสินเชื่อธุรกิจ SME ทุกประเภท ได้แก่ วงเงิน T/L, W/C, L/G
  • วงเงินสูงสุด 3 เท่าของมูลค่าหลักประกัน
    • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันร่วม
    • แต่ไม่เกิน Financial Need ของลูกค้า (พิจารณาเฉพาะวงเงินที่มีกับธนาคารกรุงไทยเท่านั้น) และสอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า
  • ผ่อนนาน 10 ปี

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
  • ผู้ประกอบการ SME
  • มีประสบการณ์หรือดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
  • ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร ไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ในรอบ 3 ปีล่าสุด

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน Call Center 0-2111-1111

สินเชื่อจ่ายดีทวีคูณ สนับสนุนเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการ ที่มีข้อจำกัดด้านหลักประกัน ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ https://krungthai.com/ktb/imgUpload/generalcontent/SMEจ่ายดีทวีคูณ_750x500px.jpg

ดาวน์โหลด
สินเชื่อจ่ายดีทวีคูณ
สินเชื่อจ่ายดีทวีคูณ  
(0.03 MB) JPG