สินเชื่อ SME วงเงินสูง x3 สินเชื่อ SME ดอกเบี้ยต่ำ และสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก mobile banner

สินเชื่อ SME วงเงินสูง x3

สินเชื่อเงินก้อนโต สินเชื่อหมุนเวียน สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก เพื่อเสริมสภาพคล่อง หรือเพื่อลงทุนขยายธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการกู้เงินเปิดร้านสาขาใหม่
ไม่ต้องกังวลเรื่องหลักทรัพย์ค้ำประกันมีมูลค่าน้อยอีกต่อไป เพราะให้วงเงินสูงสุดถึง 3 เท่าของมูลค่าหลักประกัน


จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 • วงเงินสูงสุด 3 เท่าของมูลค่าหลักประกัน (ไม่เกิน 20 ล้านบาท)
 • วงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท กรณีไม่มีหลักประกัน บสย. ค้ำประกันเต็มวงเงิน

วงเงินและระยะเวลากู้

 • วงเงินรวมสูงสุด 20 ล้านบาท (ในกรณีที่มีหลักประกัน)
 • ระยะเวลากู้ไม่เกิน 7 ปี

อัตราดอกเบี้ย*

 • เริ่มต้น MRR+2.5% ต่อปี

ประเภทสินเชื่อ

 • วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan)
 • วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D)

หลักทรัพย์ค้ำประกัน*

 1. สถานประกอบการ
 2. ที่พักอาศัย
 3. ที่ดินเปล่า
 4. เงินฝากประจำ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้น

 1. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือนิติบุคคล ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 2. อายุ 20-65 ปี
 3. มีประสบการณ์การทำธุรกิจ โดยจดทะเบียนการค้าหรือทะเบียนพาณิชย์อย่างน้อย 3 ปี
 4. ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน ไม่อยู่ระหว่างปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ไม่มีประวัติเป็นบุคคลล้มละลาย

สินเชื่อ SME วงเงินสูง x3 สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจขนาดเล็ก | ธนาคารกรุงไทย สินเชื่อ SME ดอกเบี้ยต่ำ สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก สินเชื่อหมุนเวียน ให้วงเงินกู้สูงสุด 3 เท่าของมูลค่าหลักประกัน อนุมัติไว ทันใช้ https://krungthai.com/ktb/imgUpload/generalcontent/SMEวงเงินX3_750x500px.jpg

ดาวน์โหลด
สินเชื่อ Krungthai sSME 3 เท่า
สินเชื่อ Krungthai sSME 3 เท่า  
(0.03 MB) JPG