สินเชื่อ SME วงเงินสูง x3 สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก mobile banner

สินเชื่อ SME วงเงินสูง x3

สินเชื่อเงินก้อนโต สินเชื่อหมุนเวียนสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก สินเชื่อเสริมสภาพคล่อง หรือเพื่อลงทุนขยายธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการกู้เงินเปิดร้านสาขาใหม่ สินเชื่อ SME ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องกังวลเรื่องหลักทรัพย์ค้ำประกันมีมูลค่าน้อยอีกต่อไป เพราะให้วงเงินสูงสุดถึง 3 เท่าของมูลค่าหลักประกัน


จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
 • วงเงินสูงสุด 3 เท่าของมูลค่าหลักประกัน (ไม่เกิน 20 ล้านบาท)
 • วงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท กรณีไม่มีหลักประกัน บสย. ค้ำประกันเต็มวงเงิน

วงเงินและระยะเวลากู้
 • วงเงินรวมสูงสุด 20 ล้านบาท (ในกรณีที่มีหลักประกัน)
 • ระยะเวลากู้ไม่เกิน 7 ปี

อัตราดอกเบี้ย*
 • เริ่มต้น MRR+2.5% ต่อปี

ประเภทสินเชื่อ
 • วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan)
 • วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D)

หลักทรัพย์ค้ำประกัน*
 1. สถานประกอบการ
 2. ที่พักอาศัย
 3. ที่ดินเปล่า
 4. เงินฝากประจำ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้น
 1. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือนิติบุคคล ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 2. อายุ 20-65 ปี
 3. มีประสบการณ์การทำธุรกิจ โดยจดทะเบียนการค้าหรือทะเบียนพาณิชย์อย่างน้อย 3 ปี
 4. ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน ไม่อยู่ระหว่างปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ไม่มีประวัติเป็นบุคคลล้มละลาย

เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร
 • สำเนาทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนการค้า
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หรือสำเนา ภ.พ. 30 (ย้อนหลัง 6 เดือน)
 • เอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

นิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
 • เอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

*เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สินเชื่อ SME วงเงินสูง x3 สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจขนาดเล็ก | ธนาคารกรุงไทย สินเชื่อ SME ดอกเบี้ยต่ำ สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กสินเชื่อหมุนเวียน ให้วงเงินกู้สูงสุด 3 เท่าของมูลค่าหลักประกัน อนุมัติไว ทันใช้ https://krungthai.com/ktb/imgUpload/generalcontent/665x398-px.jpg

ดาวน์โหลด
สินเชื่อ Krungthai sSME 3 เท่า
สินเชื่อ Krungthai sSME 3 เท่า  
(0.03 MB) JPG