สินเชื่อ SME Smart Shop ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันสำหรับพ่อค้าแม่ค้า mobile banner

สินเชื่อ SME ไซส์เล็ก

สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก สินเชื่อธุรกิจsmeไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน สำหรับร้านค้ารายย่อย พ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการเงินลงทุนเพื่อขยายร้าน เติมสต็อก เปิดร้านสาขาใหม่ หรือเพิ่มเงินหมุนเวียนในธุรกิจ


จุดเด่น
 1. แค่ใช้แอปพลิเคชันถุงเงิน หรือเครื่อง EDC กรุงไทย หรือขายออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม เช่น Lazada, Shopee
 2. กู้ได้สูงสุด 3 ล้านบาท (บสย. ค้ำประกัน)
 3. ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.75% ต่อปี*
วงเงินและระยะเวลากู้
 • วงเงินรวมสูงสุด 20 ล้านบาท (ในกรณีที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน)
 • ระยะเวลากู้ไม่เกิน 7 ปี
อัตราดอกเบี้ย*
 • เริ่มต้น 4.75% ต่อปี*
ประเภทสินเชื่อ
 1. วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (T/L)
 2. วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D)
 3. วงเงินกู้โดยตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
 4. วงเงินหนังสือค้ำประกันไฟฟ้า (L/G)
หลักประกัน*
 1. สถานประกอบการ
 2. ที่พักอาศัย
 3. ห้องชุด
 4. ที่ดินเปล่า
 5. เงินฝากประจำ
คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้น
 1. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือนิติบุคคล ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 2. อายุ 20-65 ปี
 3. มีประสบการณ์การทำธุรกิจ โดยจดทะเบียนการค้าหรือทะเบียนพาณิชย์อย่างน้อย 1 ปี
 4. ใช้บริการแอปพลิเคชันถุงเงิน หรือเครื่อง EDC กรุงไทย หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น Lazada, Shopee
 5. ไม่มีประวัตเสียหายทางการเงิน ไม่อยู่ระหว่างปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ไม่มีประวัติเป็นบุคคลล้มละลาย

เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร
 • สำเนาทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนการค้า
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หรือสำเนา ภ.พ. 30 (ย้อนหลัง 6 เดือน)
 • เอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

นิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
 • เอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

* เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

*สมัครสินเชื่อได้ตั้งแต่ 16 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67 | เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สินเชื่อ SME ไซส์เล็ก ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน | ธนาคารกรุงไทย สินเชื่อ SME ไซส์เล็ก สินเชื่อเพื่อพ่อค้าแม่ค้า ร้านค้ารายย่อยที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน อนุมัติไว ช่วยเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจ https://krungthai.com/Download/generalcontent/MediaFile_66750small_sme_website_390x233px.jpg

ดาวน์โหลด
สินเชื่อ Krungthai sSME Smart Shop
สินเชื่อ Krungthai sSME Smart Shop  
(0.08 MB) JPG