สินเชื่อ SME Smart Shop ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันสำหรับพ่อค้าแม่ค้า mobile banner

สินเชื่อ SME Smart Shop

สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก สินเชื่อธุรกิจsmeไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน สำหรับร้านค้ารายย่อย พ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการเงินลงทุนเพื่อขยายร้าน เติมสต็อก เปิดร้านสาขาใหม่ หรือเพิ่มเงินหมุนเวียนในธุรกิจ


จุดเด่น
 1. ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน แค่ใช้แอปฯ ถุงเงินหรือเครื่อง EDC กรุงไทย กู้ได้สูงสุด 2 ล้านบาท
 2. ดอกเบี้ยต่ำสุด MRR% ต่อปี (ผ่อนดี ผ่อนตรงเวลา ลดดอกเบี้ยทันที 1% ปีถัดไป)
วงเงินและระยะเวลากู้
 • วงเงินรวมสูงสุด 20 ล้านบาท (ในกรณีที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน)
 • ระยะเวลากู้ไม่เกิน 7 ปี
อัตราดอกเบี้ย*
 • เริ่มต้น MRR% ต่อปี
ประเภทสินเชื่อ
 1. วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (T/L)
 2. วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D)
 3. วงเงินกู้โดยตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
 4. วงเงินหนังสือค้ำประกันไฟฟ้า (L/G)
หลักประกัน*
 1. สถานประกอบการ
 2. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 3. ที่ดินเปล่า
 4. เงินฝากประจำ

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้น
 1. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือนิติบุคคล ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 2. อายุ 20-65 ปี
 3. มีประสบการณ์การทำธุรกิจอย่างน้อย 1 ปี
 4. ใช้บริการเครื่อง EDC กรุงไทย หรือแอปพลิเคชันถุงเงิน
 5. ไม่มีประวัตเสียหายทางการเงิน ไม่อยู่ระหว่างปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ไม่มีประวัติเป็นบุคคลล้มละลาย

เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร
 • สำเนาทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนการค้า
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หรือสำเนา ภ.พ. 30 (ย้อนหลัง 6 เดือน)
 • เอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

นิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
 • เอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

* เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สินเชื่อ SME Smart Shop ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน | ธนาคารกรุงไทย สินเชื่อ SME Smart Shop สินเชื่อเพื่อพ่อค้าแม่ค้า ร้านค้ารายย่อยที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน อนุมัติไว ช่วยเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจ https://krungthai.com/Download/generalcontent/MediaFile_120362-smartshop-listing.jpg

ดาวน์โหลด
สินเชื่อ Krungthai sSME Smart Shop
สินเชื่อ Krungthai sSME Smart Shop  
(0.11 MB) JPG