สินเชื่อ SME Smart Shop ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันสำหรับพ่อค้าแม่ค้า mobile banner

สินเชื่อ SME ไซส์เล็ก

สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก สินเชื่อธุรกิจsmeไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน สำหรับร้านค้ารายย่อย พ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการเงินลงทุนเพื่อขยายร้าน เติมสต็อก เปิดร้านสาขาใหม่ หรือเพิ่มเงินหมุนเวียนในธุรกิจ


จุดเด่น
 1. แค่ใช้แอปพลิเคชันถุงเงิน หรือเครื่อง EDC กรุงไทย หรือขายของบนระบบ POS หรือขายออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม เช่น Lazada, Shopee
 2. กู้ได้สูงสุด 3 ล้านบาท (บสย. ค้ำประกัน)
 3. ดอกเบี้ยต่ำสุด MRR% ต่อปี
วงเงินและระยะเวลากู้
 • วงเงินรวมสูงสุด 20 ล้านบาท (ในกรณีที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน)
 • ระยะเวลากู้ไม่เกิน 7 ปี
อัตราดอกเบี้ย*
 • เริ่มต้น MRR% ต่อปี
ประเภทสินเชื่อ
 1. วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (T/L)
 2. วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D)
 3. วงเงินกู้โดยตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
 4. วงเงินหนังสือค้ำประกันไฟฟ้า (L/G)
หลักประกัน*
 1. สถานประกอบการ
 2. ที่พักอาศัย
 3. ห้องชุด
 4. ที่ดินเปล่า
 5. เงินฝากประจำ
คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้น
 1. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือนิติบุคคล ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 2. อายุ 20-65 ปี
 3. มีประสบการณ์การทำธุรกิจ โดยจดทะเบียนการค้าหรือทะเบียนพาณิชย์อย่างน้อย 1 ปี
 4. ใช้บริการแอปพลิเคชันถุงเงิน หรือเครื่อง EDC กรุงไทย หรือขายของบนระบบ POS หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น Lazada, Shopee
 5. ไม่มีประวัตเสียหายทางการเงิน ไม่อยู่ระหว่างปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ไม่มีประวัติเป็นบุคคลล้มละลาย

เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร
 • สำเนาทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนการค้า
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หรือสำเนา ภ.พ. 30 (ย้อนหลัง 6 เดือน)
 • เอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

นิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
 • เอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

* เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สินเชื่อ SME ไซส์เล็ก ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน | ธนาคารกรุงไทย สินเชื่อ SME ไซส์เล็ก สินเชื่อเพื่อพ่อค้าแม่ค้า ร้านค้ารายย่อยที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน อนุมัติไว ช่วยเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจ https://krungthai.com/ktb/imgUpload/generalcontent/665x398-px_1.jpg

ดาวน์โหลด
สินเชื่อ Krungthai sSME Smart Shop
สินเชื่อ Krungthai sSME Smart Shop  
(0.11 MB) JPG