สินเชื่อ SME Smart Shop ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันสำหรับพ่อค้าแม่ค้า mobile banner

สินเชื่อ SME ไซส์เล็ก

สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กสำหรับร้านค้ารายย่อย สินเชื่อธุรกิจ SME ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการเงินลงทุนเพื่อขยายร้าน เติมสต็อก เปิดร้านสาขาใหม่ หรือเพิ่มเงินหมุนเวียนในธุรกิจ


จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 1. แค่ใช้แอปพลิเคชันถุงเงิน หรือเครื่อง EDC กรุงไทย หรือขายออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม เช่น Lazada, Shopee
 2. กู้ได้สูงสุด 3 ล้านบาท กรณีไม่มีหลักประกัน (บสย. ค้ำประกันเต็มวงเงิน)

วงเงินและระยะเวลากู้

 • วงเงินรวมสูงสุด 20 ล้านบาท (ในกรณีที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน)
 • ระยะเวลากู้ไม่เกิน 7 ปี

อัตราดอกเบี้ย*

 • เริ่มต้น MRR% ต่อปี*

ประเภทสินเชื่อ

 1. วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (T/L)
 2. วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D)
 3. วงเงินกู้โดยตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
 4. วงเงินหนังสือค้ำประกันไฟฟ้า (L/G)

หลักประกัน*

 1. สถานประกอบการ
 2. ที่พักอาศัย
 3. ห้องชุด
 4. ที่ดินเปล่า
 5. เงินฝากประจำ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อร้านค้าเบื้องต้น

 1. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือนิติบุคคล ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 2. อายุ 20-65 ปี
 3. มีประสบการณ์การทำธุรกิจ โดยจดทะเบียนการค้าหรือทะเบียนพาณิชย์อย่างน้อย 1 ปี
 4. ใช้บริการแอปพลิเคชันถุงเงิน หรือเครื่อง EDC กรุงไทย หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น Lazada, Shopee
 5. ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน ไม่อยู่ระหว่างปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ไม่มีประวัติเป็นบุคคลล้มละลาย

เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร
 • สำเนาทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนการค้า
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น Statement ย้อนหลัง 12 เดือน หรือสำเนา ภ.พ. 30 (ย้อนหลัง 12 เดือน)
 • เอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

นิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
 • เอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

* เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด

สินเชื่อ SME ไซส์เล็ก ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน | ธนาคารกรุงไทย สินเชื่อ SME ไซส์เล็ก สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า สินเชื่อร้านค้ารายย่อยที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน อนุมัติไว ช่วยเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจ https://krungthai.com/ktb/imgUpload/generalcontent/AW_AW_SMEsmallsize_750 x 500 px.jpg