สินเชื่อจากธนาคารกรุงไทยเพื่อธุรกิจสีเขียว (ESG)

สินเชื่อกรุงไทยเพื่อความยั่งยืน (ESG)


สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่เป็นนิติบุคคล ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
ครอบคลุมตั้งแต่การบริหารจัดการพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน พลังงานสะอาด
การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน การลดก๊าซเรือนกระจกและการลดของเสีย


จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

  • วงเงินกู้สูงสุด 2 เท่าของมูลค่าหลักประกัน
  • ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี
  • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ*

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ*

  • ผู้ประกอบการ SME
  • มีประสบการณ์หรือดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
  • ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร ไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ในรอบ 3 ปีล่าสุด

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน Call Center 0-2111-1111

สินเชื่อกรุงไทยเพื่อความยั่งยืน (ESG) สำหรับธุรกิจสีเขียว | ธนาคารกรุงไทย สินเชื่อจากธนาคารกรุงไทยเพื่อธุรกิจสีเขียว ให้วงเงินกู้สูงสุด 2 เท่า ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี พร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ อ่านข้อมูล ที่นี่ https://krungthai.com/ktb/imgUpload/generalcontent/สินเชื่อกรุงไทยเพื่อความยั่งยืนESG_750x500px.jpg