WU Mobile Application
WU Mobile Application
แอปเดียวจบ... สะดวก ครบ สไตล์ มวล. อัพเกรดชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย สะดวกสบายในทุกวันด้วย WU Mobile App ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ได้ครอบคลุมด้วยฟีเจอร์หลากหลาย
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
Virtual ID
ใช้แทนบัตรนักศึกษา
checkimg
My Calendar
แจ้งเตือนวันหยุดมหาวิทยาลัย และกิจกรรมสำคัญ
checkimg
Reservation
จองห้องหรือยืมอุปกรณ์มหาวิทยาลัย
checkimg
Payment
ใช้จ่ายประจำวัน ไม่ต้องพกเงินสด
checkimg
Challenge
ร่วมกิจกรรมเพื่อสะสมคะแนน
checkimg
Point
แลกของรางวัลได้ตามไลฟ์สไตล์
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
ดาวน์โหลดแอปฯ ได้แล้ววันนี้ รองรับทั้งระบบ iOS และ Android
    
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
PROMOTION
ยิ่งใช้ยิ่งได้
รับสิทธิ์พิเศษง่ายถึง 3 ต่อ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข : การรับเงินคืน

 • รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB (“ธนาคารฯ”) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกค้าธนาคารกรุงไทย (“ลูกค้า”) ที่สแกนชำระเงินผ่าน QR Code ร้านค้าเป๋าตุง กรุงไทย หรือร้านค้าถุงเงิน (รวมเรียกว่า “ร้านค้า”) ด้วยแอปพลิเคชั่น  “เป๋าตัง” ภายในโครงการ “Digital Payment” (มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ตามที่ธนาคารฯ กำหนดเท่านั้น ทั้งนี้รายการนี้มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563 (หรือจนกว่ามีผู้ใช้สิทธิ์เต็มจำนวน) ยกเว้นผู้บริหาร และพนักงานธนาคารฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้ได้
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนจำนวน 20 บาท เมื่อลูกค้ามียอดชำระเงินผ่าน QR Code ร้านค้า ณ ร้านค้าด้วยแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” สะสมตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป ณ ร้านค้าเป๋าตุง กรุงไทย หรือร้านค้าถุงเงิน ที่ร่วมรายการในโครงการฯ ภายในระยะเวลาของรายการนี้
 • ธนาคารฯ จำกัด 3 สิทธิ์/ ลูกค้า 1 ท่าน/ตลอดระยะเวลาของรายการนี้  (จำกัด 150 สิทธิ์แรก / มหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลารายการ)
 • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์โดยยึดถือข้อมูลที่ธนาคารฯ มีอยู่ในระบบข้อมูลเป็นสำคัญ ในการคิดคำนวณยอดการใช้จ่ายของลูกค้า ที่เกิดขึ้นเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขที่ธนาคารฯ กำหนด
 • ลูกค้าควรเก็บหลักฐาน E-Slip ที่มีการใช้จ่ายไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงและตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้เฉพาะลูกค้าฯ ที่ใช้แอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” จนถึงวันที่ธนาคารฯ ทำการมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีของลูกค้า
 • ธนาคารฯ จะทำการคำนวณและมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้เข้าบัญชีที่ลูกค้า ใช้ชำระเงินผ่าน QR Code ด้วย แอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ภายใน 60 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารายการนี้
 • ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของร้านค้า
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนเครดิตเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ลูกค้าชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่าลูกค้าใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการนี้ หรือใช้ แอปพลิเคชั่น“เป๋าตัง” ผิดเงื่อนไขและวัตถุประสงค์ที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้รวมทั้งการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • ลูกค้าสามารถศึกษารายละเอียดเงื่อนไข หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Contact Center 02 111 1111 กด 101 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข : การรับคะแนนสะสม

 • สิทธิพิเศษโปรโมชั่นสำหรับกลุ่มลูกค้านิสิต นักศึกษา และบุคคลากรมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ที่ได้ทำการดาวน์โหลด University Application (U APP) รับฟรี 50 Points เมื่อเปิดเข้าใช้งานครั้งแรกเท่านั้น และรับ Special Rewards Point คูณ 2 เท่า (X2) ตลอดระยะเวลาโครงการ เมื่อทำการ Payment QR ผ่าน University Application (U APP) ทั้งนี้จากเงื่อนไขการสะสมคะแนนปกติ จะได้รับ 5 Points เมื่อมีการทำรายการ Payment QR ผ่าน U APP ต่อการทำรายการ 1 ครั้ง
 • สิทธิพิเศษรับคะแนนสะสมเมื่อทำการ Payment QR ผ่าน University Application (U APP) เท่านั้น
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2563
 • บัตรกำนัล ดิจิทัล ออนไลน์ ที่เข้าร่วมรายการ ได้แก่ บัตรกำนัล LAZADA มูลค่า 50,100 และ 300 บาท, บัตรกำนัลบาร์บีคิว พลาซ่า มูลค่า 100 บาท, บัตรกำนัล PT Max Card มูลค่า 50 และ 100 บาท
 • ลูกค้าสามารถแลกรับส่วนลดบัตรกำนัล ดิจิทัล ออนไลน์ LAZADA หรือ บาร์บีคิว พลาซ่า หรือ PT Max Card โดยมีรายละเอียดการใช้คะแนนสะสมตามด้านล่าง ทั้งนี้สงวนสิทธิ์จำกัดการรับบัตรกำนัลดิจิทัลแต่ละประเภทข้างต้นได้เพียงท่านละ 1 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาโครงการ
 • รับบัตรกำนัล ดิจิทัล ออนไลน์ มูลค่า 50 บาท โดยใช้คะแนนสะสม 300 Points
 • รับบัตรกำนัล ดิจิทัล ออนไลน์ มูลค่า 100 บาท โดยใช้คะแนนสะสม 500 Points และ
 • รับบัตรกำนัล ดิจิทัล ออนไลน์ มูลค่า 300 บาท โดยใช้คะแนนสะสม 800 Points
 • สงวนสิทธิ์จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 1,600 Points มูลค่ารวมสูงสุด 450 บาท ตลอดระยะเวลาโครงการ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ช่องทางการรับรางวัล/ ลงทะเบียนรับรางวัลผ่านช่องทาง University Application (U APP) เท่านั้น
 • ลูกค้าต้องระบุโค้ดส่วนลดที่ได้จากภายใน University Application (U APP) ที่กำหนด และนำไปใช้กับร้านค้าที่ร่วมรายการ ผ่านทางช่องทาง Online เท่านั้น
 • สิทธิพิเศษของรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก, เปลี่ยน, โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
 • เงื่อนไขการใช้สิทธิ์โค้ดส่วนลด เป็นไปตามที่ทางบริษัทคู่ค้า (LAZADA , บาร์บีคิว พลาซ่า และ PT Max Card) กำหนด