ขั้นตอน วิธีการสมัคร ลงทะเบียนใช้งานวอลเล็ต "ซื้อขายหุ้นกู้"

ลงทะเบียนแอปฯ เป๋าตัง
 • ลงทะเบียนแอปฯ เป๋าตัง
 • ลงทะเบียนซื้อขายหุ้นกู้
 • ผูกบัญชีกรุงไทยกับ วอลเล็ตหุ้นกู้
 • เติมเงินเข้าวอลเล็ตหุ้นกู้
 • การซื้อขายหุ้นกู้
 • ประวัติการซื้อขายหุ้นกู้

ลงทะเบียนแอปฯ เป๋าตัง

ดาวน์โหลดแอปฯ เป๋าตัง
ยินยอม KYC consent
*ลูกค้าต้องยินยอมเท่านั้น
กรอกข้อมูลตามบัตรประชาชน
เลือกวิธีการยืนยันตัวตน
A : แอปฯ Krungthai NEXT
B : สแกนใบหน้า
ยืนยันรหัส PIN


ลงทะเบียนซื้อขายหุ้นกู้

กดเลือก
“สมัครใช้บริการ”
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
(Product Highlight)
กด “ถัดไป”
ข้อตกลงและเงื่อนไขผลิตภัณฑ์
คลิก “ยอมรับ” และ กด “ตกลง”
ให้ความยินยอม
การจัดการข้อมูลยืนยันตัวตน
ถ่ายรูปบัตรประชาชน
(OCR SCAN)
กรอกข้อมูล บัตรประชาชน
สแกนใบหน้า
ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล
ระบบตรวจสอบข้อมูลสำเร็จ
กด “ดำเนินการต่อ”
หน้าหลังของการ์ด
ซื้อขายหุ้นกู้
เมื่อสมัครสำเร็จแล้ว

ผูกบัญชีกรุงไทยกับ วอลเล็ตหุ้นกู้

กดเมนู “ผูกบัญชีกรุงไทยกับวอลเล็ต”
หรือ
เลือก “ตั้งค่าการใช้งาน” มุมขวาบนของหน้าจอ
เลือก บัญชีกรุงไทยที่ต้องการผูกบัญชี
ใส่ PIN 6 หลักที่ตั้งไว้
ผูกบัญชีกรุงไทยสำเร็จ

เติมเงินเข้าวอลเล็ตหุ้นกู้

กดเมนู “เติมเงิน”

เลือกวิธีเติมเงิน

 • Copy Wallet ID
 • เติมเงินผ่าน QR Code

การซื้อขายหุ้นกู้

เลือกเมนู “ซื้อ/ขายหุ้นกู้”
ใน หน้าแรกของวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้
เลือกหุ้นกู้ที่ต้องการลงทุน และ อ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ จนจบ พร้อมทั้งรับทราบเงื่อนไข และ ยอมรับข้อกำหนดต่างๆ
 • ใส่จำนวนที่ต้องการลงทุน
 • เลือก “จำนวน” คือ จำนวนหน่วย
 • เลือก “มูลค่า” คือ จำนวนเงิน
กดชำระเงิน ตรวจสอบรายละเอียด และยืนยันการทำรายการจองซื้อ/ชำระเงิน
ได้รับ Slip การทำรายการสำเร็จ

ประวัติการซื้อขายหุ้นกู้

เลือกเมนู “รายการย้อนหลัง”
กรณีไม่มีรายการย้อนหลัง
รายการย้อนหลัง Tab หุ้นกู้
รายการย้อนหลัง Tab เงิน