วิธียืนยันตัวตนที่ตู้เอทีเอ็ม

กรณีที่แอปฯ แสดงข้อความให้ยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM สีเทาหรือสาขาธนาคารกรุงไทย

1. เลือกเมนู “ยืนยันตัวตน”
(ไม่ต้องใช้บัตร ATM)
2. ยืนยัน
“การเป็นเจ้าของบัตรประชาชน”
3. ยินยอมให้
“เปิดเผยข้อมูลพิสูจน์ตัวตน”
4. เสียบบัตรประชาชน ในช่องยืนยันตัวตน / Confirm ID โดยหันด้านที่มีชิปขึ้น
*ห้ามเสียบบัตรประชาชนในช่องเสียบบัตร ATM

5. รอระบบตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนของท่าน
6. เมื่อระบบตรวจสอบเสร็จนำบัตรประชาชนออก