วิธีการยืนยันตัวตนเข้า G-Wallet


1. เลือก "สมัครใช้บริการ"
2. ยินยอม การจัดการข้อมูล ยืนยันตัวตน
3. กรอกข้อมูลบัตรประชาชน
4. กรอกข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม

5. กรอกข้อมูล CDD
6. เลือกวิธีการยืนยันตัวตนด้วยแอปฯ Krungthai NEXT หรือสแกนใบหน้า


กรณียืนยันตัวตนด้วยบัญชี Krungthai NEXT


1. เข้าสู่ Krungthai NEXT
2. ระบุรหัส PIN Krungthai NEXT
3. กดปุ่มดำเนินการบนแอปฯ เป๋าตัง
4. กรอกรหัส OTP*
*OTP จะถูกส่งไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับ Krungthai NEXT

5. ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล
6. เมื่อสมัครสำเร็จ การ์ดวอลเล็ตจะค้างหน้า "กำลังตรวจสอบข้อมูล" เลือก "ตรวจสอบสถานะล่าสุด" เพื่อดูผลการสมัคร
7. หน้าจอเมื่อสมัคร G-Wallet สำเร็จ กดไปที่หน้าหลัก
8. หน้าจอใช้สิทธิโครงการภาครัฐ


กรณียืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้า


1. ยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้า
2. ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล
3. เมื่อสมัครสำเร็จ การ์ดวอลเล็ตจะค้างหน้า "กำลังตรวจสอบข้อมูล" เลือก "ตรวจสอบสถานะล่าสุด" เพื่อดูผลการสมัคร
4. หน้าจอเมื่อสมัคร G-Wallet สำเร็จ กดไปที่หน้าหลัก

5. หน้าจอใช้สิทธิโครงการภาครัฐ