วิธีติดตั้ง และลงทะเบียน แอปฯ เป๋าตัง


1. เปิดแอปฯ APP Store หรือ Google Play หรือ Play Store รองรับโทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0+ ขึ้นไป หรือ iPhone ที่มี iOS 11.0+ ขึ้นไป
2. พิมพ์ค้นหา "เป๋าตัง" ในช่องค้นหา
3. เลือก "GET" หรือ เลือก "ติดตั้ง"
4. เมื่อติดตั้งเสร็จ เปิดแอปฯ เป๋าตัง

5. ให้ความยินยอมจัดการข้อมูลยืนยันตัวตน
6. เตรียมบัตรประชาชน
7. ถ่ายรูปหน้าบัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตน
8. ตรวจสอบเลขบัตรประชาชน และกรอกเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับรหัส OTP

9. ใส่รหัส OTP 6 หลัก ที่ได้รับจากโทรศัพท์มือถือ
10. กรอกข้อมูล บัตรประชาชน
11. เลือกวิธีการ ยืนยันตัวตน


กรณียืนยันตัวตนด้วยบัญชี Krungthai NEXT


1. เข้าสู่ Krungthai NEXT
2. ระบุรหัส PIN Krungthai NEXT
3. กดปุ่มดำเนินการบนแอปฯ เป๋าตัง
4. กรอกรหัส OTP*
*OTP จะถูกส่งไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับ Krungthai NEXT

5. ตั้งค่ารหัส PIN
6. ยืนยันรหัส PIN

*ลูกค้าต้องใช้บัญชี Krungthai NEXT ที่มีหมายเลขบัตรประชาชนเดียวกับแอปฯเป๋าตังกรณียืนยันตัวตนด้วย
การสแกนใบหน้า


1. เตรียมสแกนใบหน้า
2. สแกนใบหน้า
*สามารถข้ามได้ หากโทรศัพท์ไม่มีกล้อง/ชำรุด
3. ตั้งค่ารหัส PIN
4. ยืนยันรหัส PIN

5. เปิดการใช้งานระบบสแกนใบหน้า หรือ สแกนลายนิ้วมือ
6. ยอมรับ เงื่อนไขการใช้งานแอปฯ เป๋าตัง
*ผู้ขอใช้บริการต้องยอมรับเท่านั้น
7. แสดงหน้าจอเฉพาะความยินยอมที่ผู้ใช้งานไม่เคยตอบ (การตอบคือการให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมก็ได้)
8. ขณะระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งาน จะพบข้อความบนการ์ดว่า "กำลังตรวจสอบข้อมูล"
9. หากลงทะเบียนสำเร็จ จะแสดงการ์ด wallet ดังภาพ เพื่อให้สมัครใช้บริการ