ขั้นตอนการดาวน์โหลดแอปฯ เป๋าตัง


ดาวน์โหลด
แอปฯ เป๋าตัง
ยินยอม KYC consent
*ลูกค้าต้องยินยอมเท่านั้น
กรอกข้อมูลตามบัตรประชาชน
เลือกวิธีการยืนยันตัวตน
A : แอปฯ Krungthai NEXT
B : สแกนใบหน้า

ยืนยันรหัส PIN