ขั้นตอนการถอนทอง


กดปุ่ม ถอนทอง
เลือกร้านทอง และ ประเภททองที่ต้องการถอน
เลือกรูปแบบและ จำนวนทองที่ต้องการถอน
เลือกสาขา และ วันที่รับทอง

ตรวจสอบรายละเอียด และกดปุ่มยืนยัน
ใส่รหัส PIN
กำลังดำเนินการ ส่งคำสั่ง
รับสลิปยืนยันคำสั่งถอนทอง (เพื่อใช้สำหรับรับทองที่สาขา)

หมายเหตุ : กรุณานำบัตรประชาชนตัวจริง และสลิปไปดำเนินการรับทองด้วยตนเองประวัติการถอนทอง


เมนูประวัติทำรายการ เลือกถอนทอง

สถานะการทำรายการต่างๆ


“กำลัง ดำเนินการ”
“ยืนยันคำสั่ง ถอนทองสำเร็จ”
“รับทอง สำเร็จ”
“คำสั่งถอน ทองไม่สำเร็จ”ขั้นตอนการรับทองที่สาขาแม่ทองสุก


ลูกค้าไปที่ สาขาร้านทอง MTS เพื่อรับสินค้า
ลูกค้าแสดง หลักฐานการจอง
-QR Code ผ่าน Email/ Gold Wallet (ใบยืนยัน คำสั่งถอนทองสำเร็จ) หรือแจ้งเลขที่ Order
- บัตรประชาชนตัวจริง
พนักงาน MTS สแกน QR หรือ กรอกเลขที่ Order
ระบบส่ง OTP ไปที่มือถือ ลูกค้าที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อยืนยันการรับทอง

ลูกค้าแจ้ง OTP แก่พนักงาน MTS เพื่อยืนยันการรับทอง
พนักงาน MTS นำทองส่งให้ลูกค้า ตรวจสอบความถูกต้อง
สิ้นสุดขั้นตอน การรับทองที่ MTS
MTS ส่งสถานะ รับทองสำเร็จให้ Gold Wallet


รับทองได้ที่ร้านแม่ทองสุก ทั้ง 5 สาขา

  • เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า เวลา 11.00 น. - 19.00 น.
  • เซ็นทรัล เวสเกต เวลา 15.00 น. - 19.00 น.
  • แม่ทองสุกกรอบพระ (วงเวียนใหญ่) เวลา 11.00 น. – 16.00 น.
  • แม่ทองสุกวงเวียนใหญ่ เวลา 11.00 น. – 16.00 น.
  • ดิโอลด์สยาม เวลา 11.00 น. – 16.00 น. (ปิดวันอาทิตย์)

หมายเหตุ:

  • กรุณานำบัตรประชาชนตัวจริงและสลิปไปดำเนินการรับทองด้วยตัวเองตามวัน เวลา และสาขาที่เลือกไว้ ผ่าน Gold Wallet
  • สามารถรับทองที่ร้านแม่ทองสุก หลังจากส่งคำสั่งถอนทอง 3 วันเป็นต้นไป
  • หากยืนยันการส่งคำสั่งถอนทองบน Gold Wallet แล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำสั่งถอนทองได้