แลกสกุลเงิน ซื้อ-ขาย USD

กดปุ่ม "แลกสกุลเงิน"
เลือกซื้อ/ขายสกุลเงิน
ระบุจำนวนเงินที่ต้องการซื้อ/ขาย
ยืนยันการแลกเงิน

แลกเงินสำเร็จ
การส่งคำสั่งซื้อทอง

กดปุ่ม "ซื้อทอง"
เลือก  "บัญชีกรุงไทย" และระบุน้ำหนักทองที่ต้องการซื้อ
เลือก  "บัญชีกรุงไทย" และระบุน้ำหนักทองที่ต้องการซื้อ
กดปุ่ม "ยืนยันคำสั่งซื้อทอง"

ระบบส่งคำสั่งซื้อทองให้ร้านทอง
ได้รับผลคำสั่งซื้อทองสำเร็จ
การส่งคำสั่งขายทอง

กดปุ่ม "ขายทอง"
เลือก  "บัญชีกรุงไทย" และระบุน้ำหนักทองที่ต้องการขาย
เลือก  "บัญชีกรุงไทย" และระบุน้ำหนักทองที่ต้องการซื้อ
กดปุ่ม "ยืนยันคำสั่งขายทอง"

ระบบส่งคำสั่งขายทองให้ร้านทอง
ได้รับผลคำสั่งขายทองสำเร็จ
ประวัติการส่งคำสั่งซื้อทอง

กด“ประวัติซื้อ/ ขายทอง”
เลือก”ซื้อทอง”
กำลังดำเนินการ
คำสั่งซื้อสำเร็จ